Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Larvik kommune har vi nå ledige fastlegehjemmel ved Kvelde legekontor.

 
Få balanse i hverdagen – bli fastlege i Larvik!   Larvik kommune tilbyr nemlig svært gode betingelser for fastleger. 

I 2022 innførte vi Larviksmodellen for fastlegeordningen som blant annet innebærer at basistilskuddet til fastleger øker og vi gir tilskudd til nye fastleger som vil etablere seg i Larvik med egne pasienter. I juni 2023 vedtok et enstemmig kommunestyre å videreføre Larviksmodellen på ubestemt tid, eller frem til en statlig tilskuddsordning er på samme nivå som vår modell.

Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt, og hospitering.  Vi har også en større helseinstitusjon  som tilfredsstiller kravene til 6 måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet. Om du er ALIS får du god oppfølging av vår  ALIS-koordinator . Det er mulig å ta et komplett  ALIS-forløp i kommunen vår, da ALIS arbeid ved helsehuset er godkjent som sykehuspraksis.

For å gjøre det enklere for leger å etablere seg som fastlege har kommunen besluttet å overta driften av Kvelde legekontor, men legene er fortsatt selvstendig næringsdrivende, et 8.2 kontor etter ASA4310. Det vil si at Larvik kommune har ansvar for daglig drift av legekontoret, inkludert arbeidsgiver ansvaret for legesekretærene og alle drifts og leieavtaler.

Legene arbeider som selvstendig næringsdrivende basert på en avtale med kommunen, og det er ingen goodwill å betale til hjemmelsinnehaver, som her er Larvik kommune.

Bli kjent med noen av fastlegene våre, Johanne og Eva!
 
Økonomisk støtte og fordeler
 • Vi gir praksiskompensasjon på 100 % (10 488 kroner per dag) til etterutdanning for spesialister som er i kommunen med inntil 10 dager i året.
 • Praksiskompensasjon på 60 % (6293 kroner per dag) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året
 • Avtale med kommunen om kompensasjon for bortfall av subsidiering av basistilskuddet.
 • Vi tilstreber frivillig legevakt for fastlegene
 • Det vil være mulig å påta seg veileder og supervisør oppgaver overfor ALIS og LIS1 etter egne avtaler.
 Klikk på lenken under for å lese mer om kontoret.

Kvelde legekontor

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp pasienter
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner

Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasienter
Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med etablerte samarbeidsfora
 • Moderne lokaler og ryddige arbeidsforhold
 • Gunstige betingelser for etterutdanning/videreutdanning/ALIS
 • Ikke arbeidsgiver ansvar eller driftsansvar for legekontoret
 
Viktig å vite før du søker
Å bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag er en del av jobben som fastlege i Larvik kommune. Du har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. 

Som fastlege i kommunen disponerer du en hjemmel på vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover. Privatrettslige avtaler gjør du med det aktuelle legekontoret og nåværende hjemmelshaver.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

Slik søker du
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Politiattest
Før du begynner i stillingen må du vise frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Helse og mestring
Kontaktpersoner
Navn: Einar Walaker
Tittel: Kommuneoverlege for kliniske tjenester
Telefon: 922 87 720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef helse og mestring
Telefon: 908 28 770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 485 330 18
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Kvelde legekontor
Kveldeveien 246
3282 KVELDE
Søk på stillingen