Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdelingen er eneste ØNH-avdeling i Vestre Viken HF og vi har et opptaksområde på ca. 500.000 innbyggere. Vi har 2 ledige stillinger med fast ansettelse som overlege fra 01.01.24.

ØNH-avdelingen har stor faglig bredde med 8 overleger og 10 LIS.  Det er stor operativ aktivitet og vi dekker 114 av 132 læringsmål for LIS. Avdelingen har lang ørekirurgisk tradisjon og utfører også thyreoideakirurgi i tillegg til alle øvrige ØNH-inngrep utover sentralisert cancerkirurgi.
Vi har egen operasjonsavdeling med fire operasjonsstuer og tilhørende postoperativ enhet.

Avdelingen består for øvrig av hørselssentral med 10 audiografer og en audiopedagog, travel poliklinikk og egen seksjon som utreder og behandler søvnapnè. Kirurgisk sengepost 3 tilhører ØNH og har 21 senger som vi deler med øyeavdelingen og urologisk avdeling. 

Den korte avstanden mellom de ulike enhetene gir god pasientflyt, høy aktivitet og et godt tverrfaglig miljø.
Avdelingen dekker også ØNH-funksjonen på Kongsberg sykehus med egen ambuleringsordning og den som ansettes skal delta i denne. 

Arbeidsoppgaver

Vi søker 2 motiverte overleger som behersker alle former for ØNH-kirurgi og som har solid bakvaktskompetanse. Bred ØNH-kompetanse er en forutsetning. Dette blir spesielt vektlagt. Avdelingen er ikke seksjonert, men vi ønsker en spesialist med interesse for ørekirurgi og audiologi/otonevrologi samt en spesialist med interesse for bløtdelskirurgi og laryngologi. 

Alle overlegene er veileder for leger i spesialisering og skal være aktive i arbeidet med å utvikle avdelingen. Vi skal flytte inn i nytt sykehus på Brakerøya i august 2025, og alle overlegene er viktige bidragsytere i arbeid rundt denne prosessen.

Overlegen vil delta i 7-delt bakvakt og må kunne beherske alle akutte tilstander innenfor ØNH-faget. LIS har 10-delt tilstedevakt fra 01.10.23.

Bakvakten har aktiv tjeneste til kl. 19.00 på hverdager, utover dette hjemmevakt med innstillingstid på 30 minutter. LIS har tilstedevakt hele døgnet.

Kvalifikasjoner

Søkere må inneha norsk autorisasjon som lege og være norsk godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer og hode-/halskirurgi. Norsk språk må beherskes godt.

Vi ønsker stabile og tilstedeværende overleger som ønsker faglig utvikling og som kan bidra både internt og eksternt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

  • Er selvstendig og ansvarsbevisst
  • Trives i et aktivt og travelt miljø
  • Evner å kommunisere og samarbeide godt
  • Er kunnskapssøkende
  • Er fleksibel og arbeidsom
  • Ønsker å bidra i veiledning/supervisjon av LIS

Personlig egnethet vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse innen øre-nese-hals-faget med gode muligheter for faglig utvikling.

Lønn etter gjeldende overenskomst.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Håkon Pharo Skaug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32804483
E-post: hakon.pharo.skaug@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals-avdelingen, Drammen sykehus
Dronninggt. 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image