Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Flekkefjord og Lyngdal søker kommuneoverleger til felles samfunnsmedisinsk enhet. Vi har totalt 1,3 årsverk innen samfunnsmedisin som er ledig og vi er åpne for å tenke ulike kombinasjoner både med tanke på stilling og stillingsstørrelse.  Mulige kombinasjoner er offentlige allmennmedisinske oppgaver, legevakt eller fastlegepraksis (selvstendig næringsdrift eller fastlønn).
Som kommuneoverlege er du kommunenes øverste medisinskfaglige rådgiver med mulighet for å være med på videreutvikling av kommunene. De som ansettes vil være sentrale i oppbygging og utvikling av samfunnsmedisinsk enhet. Kommunene har i dag felles rådgiver innen miljørettet helsevern som inngår i samfunnsmedisinsk enhet. Kommunene har også et tett samarbeid innen folkehelse.  
Den samfunnsmedisinske enheten vil være et sentralt fagmiljø innen samfunnsmedisin med fokus på tverrfaglig samarbeid, folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap.  Du vil få mulighet til å påvirke oppgavefordeling, prioriteringer og satsningsområder i den nye enheten.
En av de som ansettes vil få et særlig leder/koordineringsansvar.
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Overordnet ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
 • En sentral rolle i kommunenes beredskapsarbeid, herunder deltakelse i kommunenes kriseledelser og kriseteam
 • Rådgiver i spørsmål knyttet til folkehelse, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og nivå
 • Rådgiver og tilrettelegger for samarbeid i legetjenesten, herunder deltakelse i ALU og LSU
 • Faglig oppfølging av utdanningsstillinger
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
 
Krav til stillingen:
 • Søker må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig må kunne dokumenteres
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
Det er ønskelig at søker er spesialist i samfunnsmedisin, men andre autoriserte leger oppfordres også til å søke. Det vil bli lagt til rette for og dekket utgifter til eventuell spesialisering i samfunnsmedisin. 
Øvrige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å bli med å bygge opp og utvikle et spennende samarbeid og fagmiljø på tvers av kommuner
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
Vil du være med å bygge opp et spennende samarbeid-  ta kontakt med kommunalsjef Flekkefjord Inger Marethe Egeland tlf. 984 606 32, eller kommunalsjef Lyngdal Ingunn Skretting tlf. 416 24 624 
 
Søk elektronisk på www.lyngdal.kommune.no
 
Søknadsfrist: 26. september 2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inger Marethe Egeland
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 98460632
E-post: inger.marethe.egeland@flekkefjord.kommune.no
Navn: Ingunn Skretting
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41624624
E-post: ingunn.skretting@lyngdal.kommune.no
Arbeidssted
Lyngdal og Flekkefjord kommune
Prost birkelandsgate 4
4580 LYNGDAL