Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som har engasjement og forståelse for akutt allmennmedisin og beredskap.
Ringerike interkommunale legevakt er en spennende og aktiv avdeling med mange ulike samarbeidsarenaer, og derfor vil søkerens evne til å være en god lagspiller veie tungt.
Overlege vil ha det medisinskfaglige ansvaret for legevakten, og vil arbeide i nært samarbeid med kommuneoverlegen.
Den rette kandidaten vil få stort handlingsrom og innflytelse i den videre utviklingen av det akuttmedisinske arbeidet i legevakten og med våre samarbeidspartnere.
 
Arbeidstiden er dagtid. Stillingsstørrelse inn til 100%, 50% vurderes som nedre grense.
Stillingsstørrelse tilpasses klinisk praksis i virksomheten. Den som tilsettes har mulighet til å påvirke omfanget av vakter og når de settes opp.
Stillingen er også mulig å kombinere med annen deltidsstilling eller en liten fastlegeliste.
Overlegen rapporterer til avdelingsleder for Legevakt
 
Kvalifikasjoner:    
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • Oppfylle kompetansekrav jf. Akuttforskriften § 7
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Sertifikat for bil klasse B

Ønskelig med:
Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin
Erfaring fra legevakt og kjennskap til kommunal virksomhet
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig oppfølging og rådgivning 
 • Opplæring av nye leger/LIS1-leger ved Legevakta.
 • Administrative oppgaver knyttet til vaktplanlegging, håndtering av avvik, tilsynssaker og klagebehandling.
 • Utvikling og vedlikehold av avdelingens rutiner, prosedyrer og interundervisning samt utarbeide den tverrfaglige samhandlingen med samarbeidspartnere. Blant annet spesialisthelsetjenesten, politi og brann og redning.
Overlegen vil ha en aktiv rolle i det interkommunale samarbeidet. Ringerike kommune er vertskommune for 6 tilhørende samarbeidskommuner. Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal og Flå kommune.
 
Vi tilbyr deg 
 • Godt arbeidsmiljø, kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger og pensjonsordning via KLP
 
Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene. 
 
Søknad 
Du må legge fram politiattest før du kan tiltre stilling i Ringerike kommune i henhold til helse- og omsorgsloven § 5-4.
 
Du må oppfylle kriteriene for tuberkulosekontroll før du kan tilsettes. 
 
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden.  
 
Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  
Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. 
 
Du må søke på stillingen elektronisk. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Legevakta
Kontaktpersoner
Navn: Kine Mauseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 11 74 00/908 05 512
E-post: Kine.Mauseth@ringerike.kommune.no
Navn: Ida Bang
Tittel: konst. kommuneoverlege
Telefon: 92099372
E-post: Idabang8@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: Overlege Legevakta
Arbeidssted
Ringerike interkommunale legevakt
Trygstadveien 8
3511 HØNEFOSS
Søk på stillingen