Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk klinikk har ledig vikariat LIS 3 stilling 

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

 Vil du bli spesialist i ortopedi sammen med noen av Norges fremste ortopeder?

Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) dobler antall nattevakter, og trenger derfor flere nye kollegaer. Vi er på jakt etter LIS 3 til både faste stillinger og vikariater.
Hos oss vil du få god progresjon og en trygg og spennende spesialistutdanning i et arbeidsmiljø som kjennetegnes av mennesker som bryr seg om pasientene, hverandre og faget.
Kjernen i virksomheten vår er øyeblikkelig hjelp, hvor vi løser akutte problemer for pasientene våre. Samtidig har vi utstrakt elektiv kirurgi ved siden av. Som lege i spesialisering vil du få all erfaringen du trenger for å bli spesialist i det vi mener er helsesektorens mest spennende fagfelt. Ahus er et lokal- og områdesykehus for over en halv million innbyggere. Det betyr at du vil få jobbe med varierte inngrep hos oss:
 
«Det er et attraktivt sted å jobbe for en kirurg. Tilstander som er uvanlige og sjeldne i Norge er vanlige her fordi pasientgrunnlaget vårt er så stort. Vi garanterer spennende læring i et sterkt fagmiljø hvor kollegaene er opptatt av å spille hverandre gode».
- Seksjonsoverlege Ola-Lars Hammer
 

Du vil også få muligheten til å jobbe med forskning hos oss. Vi er et av Norges største fagmiljøer innen ortopedi, og har engasjerte forskere som sørger for at forskningsmiljøet vårt er i enorm utvikling. Vi har to doktorgrader i året og er hele tiden på jakt etter de beste løsningene for pasientene. Vi er stolte av å ha et stort vaktteam med høy kompetanse. I dag er vi ni på vakt hvert døgn, og etter stor pågang i vinter skal vi nå utvide ordningen vår slik at vi i tillegg har to nattevakter hver eneste dag. Slik sikrer vi at du aldri går alene på vakt som ortoped.
 
Vi håper du vil bli en del av laget vårt, og gleder oss til å høre fra deg!
Spesifiser i søknaden om du søker på en fast stilling eller et vikariat. Intervjuer holdes løpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav.
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander.
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon.
 • Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men rotasjon til Ski sykehus, Gardermoen  og ortopedisk akuttpoliklinikk må påregnes.
 • Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Vaktkompetent.
 • Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig.
 • Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet.
 • Bidra til et koordinerende helsetilbud.
 • Samhandlingskompetanse.
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning.
 • Stort pasientvolum.
 • Veiledning og supervisjon.
 • Internundervisning.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm.
 • Mulighet for barnehageplass og bolig.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Gode velferdstilbud.
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift.
 • Dynamisk miljø med faglig fokus.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ola-Lars Hammer
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67960000
Navn: Thale Mørch
Tittel: Konst.avd. leder for legetjenseten
Telefon: 67960000
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, Leger Orto
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog