Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Bodin legekontor AS i Bodø har ledig deleliste i fastlegehjemmel, også med mulighet for inntil 20% kommunalt ansatt bi-stilling for selvstendig næringsdrivende lege. Det er også muligheter for ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen.

Oppstart så snart som mulig etter tildeling eller etter avtale med hjemmelshaver Karin Nilsen.

Bodin legekontor AS er sentralt lokalisert i Bodø i fine lokaler, universelt tilpassede og innbydende lokaler. Legekontoret bruker Pridok somjournalsystem.

Praksisen er veletablert og har 4 fast ansatte helsesekretærer i 100% stilling, hvorav en av disse er daglig leder i 50% stilling.

ALIS i Bodø kommune
Bodø kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår»

I Bodø kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.

Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen.

Vår nye lege må ha:
 • Norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning.
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet

Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Fastlege for per tiden 1050 listepasienter
 • Deltakelse kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke
 • Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger
   
Vi kan tilby deg
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Bodø kommune har forsterket basistilskudd med kr. 915 pr år pr innbygger inntil 1000 personer
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Karin Nilsen
Tittel: Lege
Telefon: 917 73 327
E-post: nilsen.karin8072@gmail.com
Arbeidssted
Bodin legekontor AS
Østensenveien 9
8009 BODØ
Søk på stillingen