Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda – Seksjon Radiologi Ålesund, er ei vel differensiert avdeling med MR, CT, ultralyd, konvensjonell radiologi. Både avdelinga, og sjukehuset ellers, har eit inkluderande og aktivt LIS-miljø. Avdelinga tilbyr studiedager for LIS og dei får 2 studiedagar i månaden plassert  i turnus. 

Ved Radiologi Ålesund har vi har ledig 100 % fast stilling for lege i spesialisering. Oppstart etter avtale med seksjonsleiar.
Ved evt. internt opprykk kan vikariat bli ledig. Det vil bli gjort fortløpande intervju  av søkjarane på stillinga.


Vi ber om at attestar/tenestebevis frå evt. tidlegare arbeidsforhold blir lasta opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • 8-delt tilstadesvakt, med overlege i bakvakt.
 • Den som blir tilsett skal følgje program for å oppnå læringsmål som fører fram til spesialisering i radiolog

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga, eller turnustjeneste etter gammal ordning.
 • Tidligare teneste ved radiologisk avdeling vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskapar, for muntleg og skriftleg kommunikasjon.

Personlege eigenskapar

 • Vere arbeids- og lærevillig
 • Kunne medvirke til eit godt arbeidsmiljø
 • Kunne trivast med teamarbeid
 • Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Studiedag 2 dager i månaden plassert i turnusen.
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ingunn Petrine Flo
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70058278
E-post: Ingunn.flo@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Ålesund - legar, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 1
6017 Ålesund