Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år
 • Gratis barnehage, ca. 3050 kr/mnd. 33 550 kr/år 
 • Årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år
 • Alle første- og andreklassinger får kostnadsfri skolefritidsordning (SFO) med 12 timer per uke.
 • Billigere strøm da vi har fritak på el-avgift
 • For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år  

To av våre LIS 2/3 skal nå videre i landets kanskje raskeste vei til spesialistgodkjenning!
Ønsker du et eventyr i Nord-Norge fri fra tidsklemmen, med god lønn, flat struktur og godt arbeidsmiljø kun to timer unna Oslo? 
Med daglige flyavganger fra Kirkenes til Oslo er drømmen din bare en kort flytur unna!  Vår tjenesteplan har både lengre og kortere friperioder.

I tillegg til å jobbe i landets kanskje beste lille medisinske avdeling kan vi friste med midnattssol, kongekrabbefiske og laksefiske om sommeren. Når høsten og vinteren kommer gir vår arbeidshverdag rom for god faglig utvikling, vakre naturopplevelser og fantastiske jaktmuligheter. Til våren har du kanskje deltatt på to av dine obligatoriske kurs, og kan nyte av fantastiske skiforhold, lange lyse dager og netter. Vi gjør det enkelt for deg å finne ønsket bolig, og gjerne en jobb til samboer/ektefelle dersom det er aktuelt.

Det er også aktuelt å tilby stillingene for LIS3 i hjerte, lunge, nyre eller geriatri, som vil delta i generell indremedisinsk vaktordning. Det er gode muligheter for dobbelt spesialiseringsløp med generell indremedisin hos oss. Vi ønsker også fastleger med behov for sykehustjeneste velkommen til oss.

Vi har i vår avdeling 10 LIS2 stillinger, og todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ikke behøver å jobbe hele døgnvakter. Hos oss vi du få mulighet til å komme gjennom alle anbefalte kurs for spesialisering på normert tid, og det er faste studiedager i den rullerende arbeidsplanen. Arbeid som LIS2 i vår avdeling inneholder vaktarbeid, postarbeid og poliklinikk bredt innen det indremedisinske faget. Du vil bli godt fulgt opp av vår stab av faste overleger i avdelingen (indremedisinere, kardiologer, lungeleger, geriater, gastroenterolog, nefrolog, onkolog). Vi setter trivsel på jobb svært høyt, og tror at det bidrar til økt kvalitet i vår avdeling. Det er svært viktig for oss at alle våre ansatte skal ha tid til å praktisere god pasientbehandling, og  vi har delt opp i flere visitt-team i avdelingen der overlege alltid jobber sammen med LIS2. Det gjennomføres jevnlig simulering og teamtrening.

Hos oss får du gjennomført mange av læringsmålene i indremedisin, hjerte, lunge, nyre og geriatri, og kan deretter fullføre din spesialisering ved UNN som vi har samarbeidsavtale med. Vi kan også forsøke å legge til rette for at du kan fullføre spesialiseringen ved annet sykehus. Ved spesialisering ved UNN har du fortrinn til en gjennomstrømstilling, og et spesialiseringsløp hos oss er dermed strømlinjeformet slik at spesialiseringsløpet tar kortest mulig tid. Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.

Søknader behandles fortløpende. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Journalarbeid
 • Vaktarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Visittgang sammen med overlege på sengepost og intensiv/medisinsk overvåkning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1 innen oppstart er et krav for å bli vurdert til stillingen
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 •  Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Gode datakunnskaper
 • Ha respekt for den enkelte pasient
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • 10 delt vaktordning med todeling av vaktdøgnet. Tilstedetid på hele vaktdøgnet på sykehuset. Erfarne overleger i bakvakt og tilstedetid på kveld og helg
 • Særordning med Finnmarkslønn for leger
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som årlig nedskrivning av studielån på inntil 30 000 kroner, gratis SFO for alle førsteklassinger, gratis barnehage, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kåre Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 78975508
E-post: kare.arild.hansen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Carlo Markus Mortensen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 78969409
E-post: carlo.markus.mortensen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Ingvild Skjerping Dahl
Tittel: HTV YLF
Telefon: +47 78975526
E-post: Ingvild.Skjerping.Dahl@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes
Søk på stillingen