Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen søker deg til lege i spesialisering innen kirurgi (LIS 2/3) til 100 % fast stilling. 

Kirurgisk avdeling er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling for LIS2 i generell kirurgi. Sykehuset har akuttkirurgisk beredskap (bløtdelskirurgi) og traumemottak for populasjonen på ytre og søndre Helgeland, omtrent 42 000 mennesker. Foruten elektiv kirurgi i avdelingen og på poliklinikken, utfører legene ved kirurgisk avdeling en stor del av endoskopiene ved felles gastroenterologisk poliklinikk. Avdelingen har et nært samarbeid med større sykehus som Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i Bodø, og i stillingen inngår også veiledning og undervisning av leger i spesialisering (LIS 1 og LIS 2) og legestudenter. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har per i dag ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling. Det har over mange år vært stabil legedekning på kirurgisk avdeling, med fem fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering fordelt på generell- og gastroenterologisk kirurgi. Kirurgisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering i kirurgi del-2, generell kirurgi del-3. Avdelingen har avtale med Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Tromsø for rotasjonstilling innen både generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi del-3 som ledd i et helhetlig utdanningsløp. LIS-2 inngår i 5-delt vaktordning, med LIS-1 som forvakt og overlege som bakvakt. Det legges opp til strukturert opplæring av LIS-2 gjennom internundervisning, vaktarbeid, poliklinikk, operasjon og veiledning.    

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling og målet er å utvikle et robust lokalsykehus. Vi har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre og velkjente Helgelandskysten, i et naturskjønt område rett ved fjellkjeden De Syv Søstre, med gode muligheter for fritids- og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. 

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk, operasjon og vaktarbeid
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS1)
 • Internundervisning for leger og annet helsepersonell
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST-prinsippet for akutte problemstillinger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere i en travel hverdag
 • Innsikt i eget kompetansenivå

Vi tilbyr

 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Et fagmiljø med stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter i fagmiljøet
 • Lønn etter overenskomst for legeforeningen
 • Det gis et individuelt tillegg på kr 50.000
 • Dekning av inntil 4 hjemreiser første år
 • Pensjonsordning gjennom KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Petter Stausland Dahle
Tittel: Overlege
Telefon: 98404231
Navn: Ann Iren Pedersen Melstein
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 45419137
Arbeidssted
Kirurgiske leger Sandnessjøen, Kirurgisk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen