Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi er en avdeling med engasjerte kollegaer som legger stor vekt på faglig utvikling, engasjement, samarbeid og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. I tillegg kan vi by på Norges fineste skjærgård og Norges 5.største by med et rikt kulturtilbud og gode oppvekstsvilkår.

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand.

Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.

Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt, samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

Campus Sør er en avtale Sørlandet sykehus  har inngått med Universitetet i Oslo om desentralisert utdanning av medisinstudenter. Avdelingen har lektorstillinger (deltid) for å undervise studentene, og studentene er en integrert del av klinikken. Avtalen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 01.10.23
Spesialitet: barnesykdommer.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen kan inngå i avdelingens vaktordninger. Generell pediatrisk bakvakt er for tiden 10-delt. Dersom søker er kvalifisert kan hun/han eventuelt inngå i avdelingens neonatalvakt, for tiden 5-delt. (Neonatalvakten er for å støtte generell pediatrisk bakvakt)

Kvalifikasjoner

  • Legespesialist i barnesykdommer

Vi tilbyr

  • Aktivt faglig miljø som dekker de fleste interesseområder innen fagfeltet barnesykdommer
  • Legger stor vekt på spesialistutdanning og faglig utvikling og dekker 160 av 163 læringsmål
  • Meget godt sosialt arbeidsmiljø og det legges vekt på individuell tilpasning ved behov
  • Har stor gjennomføringsgrad av internundervisning der også overleger deltar
  • Gjennomfører ukentlig simuleringstrening i akuttmedisinske tilstander
  • Deltakelse i Campus Sør med utdanning av medisinstudenter
  • Forskning er et satsningsområde ved Sørlandet sykehus. BUA  har opprettet eget forskningsutvalg og innovasjonsgruppe. Det utlyses årlig 5 internfinansierte PhD’er. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Gunnar Wik
Tittel: Enhetsleder for leger
Telefon: 38 07 40 68/900 70 462
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image