Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut en deleliste ved Bystranda Legesenter, med oppstart fra 1. februar 2024.
 
Delelisten kan bestå i 5 år. Det medfører at to leger kan jobbe samtidig på en liste til inntredende lege overtar hjemmelen.
Legesenteret har pr i dag 7 godt etablerte hjemler, og har erfaring med delelister.

Bystranda legesenter ligger midt i Kristiansand sentrum, og er lett tilgjengelig for publikum med parkeringskjeller i underetasjen i samme bygg.

Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile, kompetente helsesekretærer. Legesenteret er i tillegg:
 • opptatt av fagutvikling og har ukentlig fagmøte i legekollegiet, samt fast undervisning i forbindelse med månedlig personalmøte.
 • tilknyttet Praksisnett; det nasjonale forskningsnettverket i allmennmedisin, gjennom avtale med Avdeling for Allmennmedisin, UiO.
 • et av tre legesentre i Kristiansand kommune som har startet opp Primærhelseteam. Dette er et pilotprosjekt finansiert av Helsedirektoratet; hos oss to sykepleiere ansatt som del av drift på legesenteret. 
 • legesenteret har flere spesialister i allmennmedisin med formell veilederkompetanse.
 • har fra 2021 undervisningsavtale for Modul 7 utplassering Medisin profesjons-studiet, UiO. Dvs medisinstudenter i praksis 2 x 6 uker høst og vårsemester.
 • har LIS1 utdanning allmennmedisin.
 • har flere leger i vikariater i LIS3 utdanning.
 • fremleier lokale til kiropraktor.
 • har mulighet for bruk av ultralyd apparat som diagnostisk verktøy i klinikken.
 • har gode rutiner for samarbeid internt i et mangfoldig fagmiljø med spesiell kompetanse innen migrasjonsmedisin og kronisk smerteproblematikk, dessuten en spesialist i allmennmedisin som også er spesialist i generell indremedisin. 
 
Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen LIS3 - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin.
Det gis en kommunal støtte på basistilskuddet på 330 kroner pr. pasient for fastlegelister med mer enn
800 pasienter.
Kommunen tilbyr etableringstilskudd på 200 000 kroner i året i to år gjeldende ved kontraktinngåelse per i dag før 31. desember 2023.
 
Tiltredelse etter avtale.


For utfyllende opplysninger om praksis, kontakt Administrativ leder, Bystranda Legesenter, Sissel Høgeli.  
Mail: sisselvaardal@hotmail.com
Mobil: +4790852605
Nettside: https://bystrandalegesenter.no/
 


Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1.
 • Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS.
 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret. 
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en
 
 • Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
  Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Høgeli
Tittel: Administrativ leder
Telefon: +4790852605
E-post: sisselvaardal@hotmail.com
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder Samfunnsmedisin
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Østre Strandgate 76
4608 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen