Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker spesialist i patologi eller lege i spesialisering (LIS) med kort tid igjen til spesialistgodkjenning, som ønsker å arbeide med diagnostikk og har særlig interesse for immunhistokjemi. Som fagansvarlig for immunhistokjemi vil du i tett samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniører være en viktig del av arbeidet med å sikre et høyt faglig nivå i diagnostikken, og bidra til innføring av nye behandlingsmuligheter.

Avdelingen er landets fjerde største patologiavdeling, og utfører histologisk- og cytologisk diagnostikk, samt sykehusobduksjoner og rettsmedisinsk arbeid. Årlig mottar vi omtrent 36000 vevsundersøkelser, og i 2022 mottok vi nesten 40000 cytologiske prøver, både cervixcytologi og klinisk cytologi. Vi utfører rikelig med tilleggsundersøkelser i form av immunhistokjemi, molekylære analyser og kvantitativ patologi. Ved bruk av celleblokk gjøres også immunhistokjemiske undersøkelser på cytologiske prøver. 

I 2022 tok vi i bruk digital teknologi for histologisk diagnostikk, med svært positive erfaringer. Digitalisering åpner et hav av teknologiske muligheter relatert til bildeanalyseringsverktøy og bruk av kunstig intelligens, og vi går en spennende fremtid i møte!

Avdelingen er en sentral og aktiv del av sykehusets forskningsmiljø, da særlig kreftforskning. Internt i avdelingen foregår det forskning innenfor flere ulike fagfelt. Vi har flere leger og andre ansatte med doktorgrad, og tilstreber å legge til rette for at medarbeidere med særlig interesse for forskning kan få delta i aktuelle prosjekter. 

Avdelingen har omtrent 80 ansatte, hvorav omlag 20 leger, deriblant 6 LIS.  Mangfold er en styrke, og vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Arbeidstid er dagtid uten vaktarbeid, og det er mulighet for noe fleksibilitet av arbeidstiden.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk faglig ansvar for utvikling og kvalitet av immunhistokjemiske undersøkelser i avdelingen.
 • Ivareta innføring av nye antistoffer for immunhistokjemi.
 • Daglig diagnostikk innen avdelingens fagfelt, avhengig av erfaring og interesse. 
 • Bidra i øvrige oppgaver i avdelingens daglige drift, som møtevirksomhet, internundervisning, veiledning og supervisjon av LIS.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i patologi eller LIS med kort tid igjen til spesialistgodkjenning.
 • Metodeerfaring er en fordel.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement.
 • Evne til å jobbe systematisk, målrettet og strukturert. 
 • Har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. 

Vi tilbyr

 • Et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordninger.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for noe fleksibilitet i arbeidstiden.
 • Lønn med tillegg etter gjeldende avtaler. 
 • Tiltredelse etter avtale.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Linda Hatleskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 93 55
E-post: linda.hatleskog@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image