Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli vår nye kollega i Fosen-Teamet? Vi søker en engasjert medarbeider med interesse for psykiatri til ledig vikariat for LIS 2/3 i 100 % stilling. 
Vikariatet har varighet på et år, med mulighet for forlengelse. 

Fosen-Teamet er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne med drift på Fosenhalvøya. Vi er organisert sammen med Nidaros DPS og har kontor i Rissa, Åfjord og på Brekstad. Fosen-Teamets base er i Rissa, hvor hele teamet samles ukentlig. Resten av uka er behandlerne fordelt mellom de tre kommunene og Nidaros DPS sitt hovedkontor i Trondheim. Våre arbeidstidsordninger gir gode muligheter for å kunne bo i Trondheimsregionen og jobbe på Fosen. 

Fosen-Teamet har røtter i et relasjonelt / systemisk perspektiv. Ettersom vi møter så mange ulike mennesker og problemstillinger, har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår poliklinikk. Vi ønsker derfor at vår nye medarbeider har kompetanse innen ulike psykoterapeutiske metoder, som ISTDP, EMDR, systemisk- og kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer. Vi har regelmessig teamveiledning med ekstern veileder.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på cirka 115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest, via Trondheim og Malvik, til Selbu i Øst.
Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølging og behandling kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Nidaros DPS har også et eget lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Arbeidsgiver tilrettelegger for at kompetansemål for spesialiteten innen voksenpsykiatri blir innfridd, og klinikken er godkjent for 4 av 5 års tellende tjeneste innen spesialiteten voksenpsykiatri.

Ta gjerne kontakt, så forteller vi mer om hvordan det er å jobbe i Fosenteamet

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser. Direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet.
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde.
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, LIS 2/LIS 3.
 • Allmennlege som trenger psykiatripraksis.
 • Ønskelig med relevant klinisk erfaring fra psykisk helsevern.
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.  
 • Du har faglig engasjement. 
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Interesse for psykiatrifaget.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Tilrettelagt arbeidstidsordning.
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver.
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring, og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst. Ved ansettelse i Fosenteamet tilbys også et rekrutteringstillegg. 
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP.

Vi ber deg om å oppgi minst 2 referanser.
Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 911 11 993
Navn: Hege Renee Hellandsvik
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 920 13 920
Navn: Linda Falch
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 951 75 155
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros DPS - Fosen-teamet, Klinikk Psykisk helsevern
Rådhusveien 12
7100 Rissa