Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast overlegestilling i medisinsk genetikk i Seksjon for kreftcytogenetikk, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Stillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 8013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisinsk genetikk ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) utfører avansert kreftcytogenetisk diagnostikk av neoplasispesifikke genomavvik i kreftceller, i tillegg til å forske innen biomedisin med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap som kan bidra til bedre pasientbehandling. Instituttet utvikler og etablerer nye metoder innen kreftdiagnostikk og -prognostikk, og forskningen ligger i krysningspunktet mellom avansert teknologi og medisinsk-genetiske analyser.

Seksjon for kreftcytogenetikk søker etter en motivert og resultatorientert overlege i fast stilling (100 % stilling). Kandidaten må ha fullført spesialisering innen medisinsk genetikk, samt ha kunnskap om, og erfaring med, cytogenetiske og molekylærgenetiske metoder, slik de brukes i kreftgenetikk. Overlegen vil ha et medisinskfaglig ansvar i seksjonen.

Den diagnostiske delen av seksjonen er inndelt i to laboratorier, hvorav det ene arbeider med krefthematologi, hovedsakelig leukemier og lymfomer, mens det andre arbeider med solide svulster, for det meste sarkomer. Som overlege vil du arbeide innen begge fagfeltene. Metodene som benyttes i diagnostikken er G-båndsanalyse for karyotypering, fluorescerende in situ hybridisering (FISH) og array comparativ genomic hybridisering (aCGH). Det utføres årlig omtrent 11 000 analyser totalt ved seksjonen, både G-bånd og FISH-baserte analyser, og vi mottar prøver fra hele landet. Per dags dato er det en overlege og en LIS-lege tilknyttet seksjonen, og det er stillingen som overlege som vil bli ledig i fra høsten av. Det er videre tilknyttet 14 spesialingeniører til den diagnostiske delen. I tillegg har seksjonen en egen forskningsgruppe som jobber tett opp imot den diagnostiske virksomheten.  

Søknader sendes elektronisk via Webcruiter. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Tolkning av ervervede genomforandringer i kreftceller, særlig kromosomforandringer
 • Kommunikasjon med rekvirerende kolleger av analyseresultater og deres kliniske betydning
 • Vurdering av rekvisisjoner med tanke på indikasjon og relevant diagnostikk
 • Oppfølging av nasjonale og internasjonale retningslinjer for genetisk diagnostikk av neoplasier
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i medisinsk genetikk, med erfaring innen cytogenetikk
 • Søkere må være professorkompetent med PhD i medisinsk genetikk
 • Norsk autorisasjon eller bakgrunn som oppfyller kravene for å kunne søke om slik autorisasjon
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Ansvarsbevisst, pålitelig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og faglig oppdatert
Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Spennende arbeid innen et fagfelt i stadig utvikling

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. 

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2023-13037-description-of-position-clinical-genetics.pdfSe øvrige krav til innholdet i søknaden for denne delen nedenfor. 

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 
 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)  
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat), lenke til skjema:  https://www.med.uio.no/om/ledige-stillinger/veiledninger/form---phd-candidate-supervision.odt
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse og språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Thoril Kristiansen, epost: thoril.kristiansen@medisin.uio.no, tlf. +47 22 84 46 99. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Francesca Micci
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22 78 23 60
E-post: fmi@ous-hf.no
Navn: Sigbjørn Smeland
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 99797785
E-post: SSM@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4702897606
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OSLO
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image