Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
     

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.

Avdelingen består for tiden av totalt 52 døgnsenger. Det er 21 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.
Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin.

Infeksjonsavdelingen har 14 sengeplasser. Det er 5 isolater og 9 enerom. Her er det variert infeksjonsmedisin og en del generell indremedisin. Arbeid ved infeksjonsposten utgjør en vesentlig av jobben. I tillegg kommer generell vakt, infeksjonspoliklinikk, tilsyn på intensiv og tilsyn på kirurgiske avdelinger. Vi ønsker å være delaktige i forskning og prøver for tiden å inkludere pasienter i en studie om clostridium difficile. Det er to stillinger som infeksjonsoverlege, hvorav den ene er besatt.

 

Det er ledig 100% stilling som overlege infeksjonsseksjonen fra september-23 eller etter nærmere avtale med avdelingsoverlege. 

Hvis ingen aktuelle søkere med denne spesialitet, kan langtids vikariat vurderes forutsatt generell indremedisinsk kompetanse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost og poliklinikk
 • Spennende vakter i samarbeid med et kompetent bakvaktsteam (8-delt) kan bli aktuelt 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i infeksjonsmedisin eller infeksjonsmedisinsk erfaring, annen indremedisinsk kompetanse er også av interesse
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 • En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Navn: Ragnhild Eiken
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48018350
E-post: ragnhild.eiken@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer