Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har behov for flere kommunalt ansatte leger i Melhus.

Buen helse og omsorgssenter
Melhus kommune trenger nå vikarlege i inntil 100 % stilling på sykehjem ved Buen helse og omsorgssenter. Vikariatets varighet er i utgangspunktet til november 2024, men vi er åpen for å vurdere kortere varighet og lavere stillingsprosent. Dette er en stilling med fast arbeidstid på dag og vi kan legge til rette for ALIS på sykehjem. Sykehjemslegen har ansvar for den medisinske oppfølgingen av beboere i sykehjem og pasienter i korttidsavdeling.  Her får du jobbe og samarbeide med tverrfaglig team som består av sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell og det er fast tilknyttet ergo- og fysioterapeut. Sykehjemslegen vil også være medisinsk rådgiver for enhetsleder, avdelingsledere og øvrige helsepersonell ved sykehjemmet.
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Melhus kommune trenger også lege i fast 50 % stilling på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Her vil du jobbe i tett samarbeid med en velfungerende helsestasjon hvor respekt og toleranse for barn, ungdom og omsorgspersoner står høyt. Melhus kommune er opptatt av helhetlig tjenesteutvikling og legekompetansen vil være viktig både i tverrfaglige drøftinger og tverrfaglig samarbeid.
 
Vi er åpne for å se på stillingenes størrelse og eventuelt en kombinasjon. Kanskje vi kan legge til rette for deg som ALIS, eller kanskje du er en erfaren lege som søker en arbeidsdag med forutsigbar arbeidstid på dag. Vi søker deg som synes det vil være spennende å bidra til utvikling av de kommunale legetjenester, som vil være med på å bygge et fagmiljø og som setter pris på fast arbeidstid. Du er opptatt av å skape mestring, trygghet og trivsel og du liker en innholdsrik hverdag med tverrfaglig samarbeid, der din kompetanse er viktig.  


Legetjenester
Som lege i Melhus kommune blir du en del av teamet for legetjenester som består av blant annet kommuneoverlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og kommunefarmasøyt. Teamet er organisatorisk samlet i enhet Arbeid og helse som har tilholdssted i nye lokaler i Energiparken i Melhus sentrum. Her er vi opptatt av å etablere et godt fagmiljø både internt og med de vi samarbeider med. I tillegg til kontorplass her har legene har også egne kontor på helsestasjon og sykehjem.

Vi jobber etter visjonene «Melhus er en mangfoldig kommune der dette skal være mulig å være modig». Hvis du tenker at dette er noe for deg, ta kontakt. Hvis du tenker det er interessant for noen andre, så del gjerne annonsen. 
 
Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende og eventuelt kontaktet. 

Arbeidsoppgaver

Sykehjemslege:
Sykehjemslegen er medisinskfaglig ansvar for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter i sykehjem. Sykehjemslegen er også medisinsk rådgiver for enhetsleder, avdelingsledere og øvrige helsepersonell i sykehjemmene og her inngår også veiledning og eventuell internopplæring av helsepersonell.
For begge stillingene inngår faglig veiledning av LIS1. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: 
Lege ved helsestasjon og skolehelsetjeneste har ansvar for å gjennomføre helseundersøkelse, avdekke tilstander som krever utredning og oppfølgning samt bidra med folkehelseopplysning. Her inngår også helsestasjon for ungdom. Ved behov for utredning og behandling skal helsestasjonslegen henvise til fastlegen. Oppgavene skal utføres i tråd med forskrift for kommunens helsefremmede og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste samt nasjonale faglige retningslinjer.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Godkjent LIS1 foretrekkes
God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper
Fleksibel og løsningsorientert
Målrettet, strukturert og ansvarsbevisst
Gode evner ift. tverrfaglig samarbeid og det å jobbe i team
Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Personlige egenskaper som er viktig i stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Et kreativt arbeidsmiljø med kultur for læring og fornyelse
Kultur for faglig oppdatering  
Et godt faglig interkommunalt samarbeid 
Lønn etter avtale
Gode bank-, pensjons- og forsikringsordninger 
Fleksibel arbeidstid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 488 66 764
Arbeidssted
Løvsetvegen 2-10
7224 MELHUS
Søk på stillingen