Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avonova Ringerike Rehabilitering søker etter legespesialist innen indremedisin/fysikalsk medisin og rehabilitering/endokrinologi eller annen spesialitet, med stor faglig interesse for rehabiliteringsfaget og da spesielt innen sykelig overvekt. I tillegg til å være medisinskfaglig ansvarlig for all rehabilitering ved institusjonen, ønsker vi en overlege som har evner og ambisjoner til å utvikle behandlingsforløpene videre, og som vil aktivt bidra inn den tverrfaglige rehabiliteringsprosessen. Våre ambisjoner er å være ledende innen våre fagfelt.
Vi har tverrfaglige team bestående av fysioterapeuter, idrettspedagoger/helsepedagoger, psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, med flere. I tillegg til overlegestillingen har vi ytterligere én 100% legestilling.

Avonova Ringerike Rehabilitering er lokalisert på Helgelandsmoen utenfor Hønefoss. Titt gjerne innom hjemmesiden vår for å se bilder fra området, www.ringerikerehab.no. Fra Sandvika tar det ca 40 minutter med bil. Vi har drift hele døgnet, hele året.
Overlegen er underlagt daglig leder og deltar i ledergruppen. Overlegen har ikke personalansvar og ingen vakter. Tiltredelsesdatoen kan tilpasses ved behov.
 
Arbeidsoppgaver
Medisinskfaglig ansvarlig ved institusjonen
Gjennomføre kartlegging-, innkomst- og utreisesamtaler ved behov
Muligheter for pasientundervisning
Henvisningsvurderinger - inntak
Utviklings- og kvalitetsarbeid
Kontakt mot henvisende sykehus, RKE, og andre fagmiljøer
Tverrfaglig pasientarbeid
Muligheter for egen poliklinikk hvis ønskelig
 
Kvalifikasjoner
Spesialist med norsk autorisasjon
Erfaring og interesse innen sykelig overvekt
Gode evner i norsk skriftlig og muntlig
God engelskforståelse
Gode digitale ferdigheter
 
Vi søker etter personer som
Setter pasienten i fokus
Er engasjert og liker nettverksbygging
Evner å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
Er profesjonell, raus, inkluderende, positiv og løsningsorientert
 
Vi tilbyr
Gode muligheter for medvirkning og personlig utvikling
Varierte arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid og ingen vaktbelastning
Fleksibel ferieavvikling
Godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Avonova Ringerike Rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Marius F. Øksenvåg
Tittel: Driftsdirektør
Telefon: +4748308366
E-post: marius.oksenvag@avonova.no
Arbeidssted
Hønefoss, 30 min med bil fra Sandvika
Kapteinveien 9, Helgelandsmoen
3512 HØNEFOSS