Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nes sykehjem har ledig 2 x 100 % vikariat som sykehjemslege, ledig fra 01.10. 2023 til 01.05 2024, med mulighet for forlengelse. 

Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle institusjonstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser som også inkluderer KAD.
Nes sykehjem ivaretar kommunalt akutte døgnplasser i egen regi (KAD). I tillegg har vi 116 korttids- og langtidsplasser.
Vi ønsker leger som arbeider strukturert og selvstendig, har evne til å være i forkant og jobber i tråd med kommunens mål og planer. 

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende. 
Arbeidsoppgaver
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene
 • Medisinskfaglig ansvar på institusjon
Du må ha mestringsperspektivet i fokus, samt skape forutsigbarhet, trygghet og struktur gjennom målrettet arbeid i tråd med kommunens mestringsstrategi.
Være støttespiller ved utvikling av institusjonstjenesten, slik at kommunen og institusjonen står rustet til å møre fremtidige utfordringer som kommunehelsetjenesten står overfor.
Du vil være en viktig samarbeidspartner og støttespiller for ansatte i avdelingene med informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin og kjennskap til kommunal sektor og drift
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Gode norskkunnskaper
Personlig egnethet vektlegges.

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper
 • Fleksibel, kreativ, engasjert og selvstendig
 • Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet

Vi tilbyr
 • Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling
 • Samarbeidsmøter med fastlegene og samarbeidsforum for sykehjemsleger i regi av AHUS 
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår.
Vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Originale/bekreftet kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
Minst to referanser må oppgis.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktpersoner
Navn: Vivian Synnøve Halmrast
Tittel: Avdelingsleder
E-post: vivian.s.halmrast@nes.kommune.no
Navn: Nina Therese Skogseth
Tittel: Avdelingsleder
E-post: nina.therese.skogseth@nes.kommune.no
Arbeidssted
Nes sykehjem
Hagaskogvegen 19
2150 ÅRNES