Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Sagene har til sammen 37 fastlegehjemler fordelt på åtte legesenter.
Bjølsen legesenter er etablert ved Advokat Dehlis plass i helt nye lokaler (2022) sentralt i bydelen.
Bjølsen legesenter har i dag fire fastlegehjemler. Utlyste hjemmel er en 0-hjemmel med listetak 1200 pasienter.
Det er 2 helsesekretærer i fulle stillinger som betjener resepsjon, telefon og laboratorium. I forkant av tiltredelse av hjemmelshaver nummer fem vil staben utvides med 0,6 årsverk slik at det blir til sammen 2,6 årsverk.


På Bjølsen legesenter finner du et velutstyrt og god organisert legekontor med en entusiastisk stab. I første etasje er det fire fullt utstyrte legekontor. I tillegg finnes kirurgi- og gynrom, pause-/møterom med mulighet for videokonferanse, samt to garderober med hver sin dusj. Laboratoriet har blant annet EKG, 24 timer blodtrykk og spirometri. I andre etasje finnes tre kontor som legesenteret disponerer. For tiden er det psykiater (avtalespesialist), psykolog (avtalespesialist) og kiropraktor (privat) i disse kontorene.
Det benyttes Pridok journalsystem.
Betingelser for tiltreden må avtales med partnerne i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at ny lege blir partner på lik linje med de øvrige legene. Det forutsettes videre at fastlegehjemmelen er knyttet til Bjølsen legesenter.
 
Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende. Bjølsen legesenter er organisert som et AS
Tiltredelse Bjølsen legesenter 01.12.2023 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1200 innbyggere.
 • Fastlegen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse-og omsorgstjenester
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1-tjeneste.
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Krav om politiattest

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
 
Bydelen tilbyr Alis-tilskudd.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktpersoner
Navn: Gudmund Noddeland Myhren
Tittel: Fastlege Bjølsen legesenter
Telefon: 915 65 255
Navn: Barbro Monefeldt
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 468 24 896
Arbeidssted
Bjølsen legesenter
Bentsebrugata 29A
0469 OSLO
Søk på stillingen