Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker ny avdelingsleder til Medisinsk avdeling Kongsvinger

Akershus universitetssykehus (Ahus) søker ny leder til en viktig lederstilling i Medisinsk avdeling Kongsvinger. Avdelingen er den største avdelingen på Kongsvinger, som har lokalsykehusfunksjon for cirka 120 000 innbyggere. Kongsvinger har åtte underliggende seksjoner som inkluderer akuttmottak, sengeposter og poliklinikker, i tillegg til kliniske fellesfunksjoner og medisinsk kontortjeneste.

Vi ønsker deg som er god til å samarbeide og evner å se helheten i en kompleks og mangfoldig virksomhet. Du er en tydelig leder, med strategisk teft, samtidig som du har blikk for effektiv daglig drift av en stor og viktig avdeling. Du sikrer godt samspill og kjennetegnes ved gode kommunikasjons- og gjennomføringevner.

Medisinsk avdeling Kongsvinger er en av 17 avdelinger organisert under Medisinsk divisjon, Ahus. Divisjonen er en av sykehusets største med cirka 2000 årsverk. I tillegg til tradisjonelle fagavdelinger har divisjonen ansvar for to akuttmottak, medisinsk overvåkning og kliniske fellesfunksjoner. En egen forskningsavdeling er også organisert i divisjonen.

En sentral del av din oppgave vil være å sikre samhandling internt på Kongsvinger sykehus og med de medisinske fagavdelingene på Ahus Nordbyhagen. Som avdelingsleder er du en del av ledergruppen i Medisinsk divisjon og rapporterer til divisjonsdirektør.  Som nær samarbeidspartner vil det være en assisterende avdelingsleder med lang erfaring og god kjennskap til avdelingen. Det er også administrativ lederstøtte tilknyttet avdelingen.

Mer om Medisinsk avdeling Kongsvinger
Avdelingen har ca 220 faste årsverk, deriblant overleger innen oftalmologi, gastroenterologi, kardiologi, lungesykdommer, endokrinologi, hematologi og nefrologi. Oftalmologi har poliklinisk virksomhet.
Totalt har avdelingen cirka 4000 døgnopphold og 30 000 polikliniske konsultasjoner per år.

Ønsker du å vite mer om Kongsvinger kommune og mulighetene i området så klikk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for avdelingens drift, med administrativ bistand fra lederstøtte og i samarbeid med assisterende avdelingsleder og egen ledergruppe
 • Ivareta og videreutvikle tilbudet til pasienter i opptaksområdet
 • Videreutvikle og lede et arbeidsmiljø som skaper lav turnover og sterk faglig utvikling
 • Bidra til godt samarbeid med divisjonens øvrige avdelinger, samt andre eksterne samarbeidspartnere
 • Representere, og bidra på vegne av egen avdeling mot sykehusets øvrige tiltak og prosjekter
 • Bidra i divisjonens ledergruppe
 • Bidra til å styrke Ahus’ sin rolle som utdanningsinstitusjon
 • Stimulere til forskning i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning, minimum på bachelornivå, fortrinnsvis som lege eller sykepleier med autorisasjon som er gyldig i Norge
 • Ledererfaring fra tidligere lederroller, fortrinnsvis på seksjonsledernivå eller høyere.
 • Kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring og dokumentert resultatoppnåelse.
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Kompetanse innen helse- og HMS-lovgivning
 • Lederutdanning tillegges vekt
 • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er en tillitsskapende og profesjonell leder
 • Du trives med, og har gode evner til systematisk og målrettet arbeid
 • Du er god til å kommunisere på en åpen og tydelig måte med sideordnede, underordnede og overordnede
 • Du har en gjennomføringsevne, og kan skape trygghet i at avdelingen er godt ivaretatt
 • Du har svært gode samarbeidsevner
 • Personlige egenskaper tillegges vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Ledertrening og lederutvikling samt en ledelse som er tilgjengelig og motivert
 • Tilgang på gode velferdstilbud som for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter og mye annet
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet og kort reisevei fra Oslo
 • Muligheter for bolig og barnehageplass i nær tilknytning til sykehusområdet
 • Stillingen er en særskilt uavhengig stilling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Erik Borge Skei
Tittel: Direktør
Telefon: +4794279107
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger