Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1020
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Sola Legesenter er lokalisert i Sola kommune like utenfor Stavanger. Det er 4 fastleger, en LIS1 lege og 4 helsesekretærer som jobber ved legesenteret. Det er ca ca 4200 pasienter tilknyttet legesenteret. Åpningstiden er 08-15.30. Aktuell fastlegeliste er på 1020 pasienter. Infodoc journalsystem.

Grunnet sykdom hos fastlege er det behov for vikar i 2-3 mnd i 50-60% stilling. Snarlig tiltredelse. Det er mulig for forlengelse av vikariat i perioden 01.03.2024 - 01.09.2024 grunnet sykehustjeneste.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Hilde Alice Hebnes
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 93879413
E-post: hilde.alice.hebnes@gmail.com
Arbeidssted
Sola legesenter
Ljosheimvegen 12
4051 SOLA