Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved vår avdelingen er det ledig stilling for: 

OVERLEGE I RADIOLOGI
100% stilling fra 01.10.2023 til og med 30.09.2024 (med mulig forlengelse) 

Stillingen er på avd. Bildediagnostikk Lillehammer.

Avdelingen har 4 konvensjonelle laboratorier, 2 ultralyd-laboratorier, 2 CT-maskiner, 1,5 T MR-maskin.

Bildediagnostikk Lillehammer har i dag 13 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Lillehammer er en del av Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer og består av to avdelinger med felles avdelingssjef. 

Avdelingen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Dokumentasjon av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

  • Generelt radiologisk arbeid
  • Delta i vaktturnus, for tiden 9-delt

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning som lege

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Bildediagnostikk Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen