Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for blodsykdommer, infeksjonsmedisin, geriatri og hormonsykdommer (BIGH), seksjon for blodsykdommer, har ledig fast stilling som LIS 3.

Seksjon for blodsykdommer har regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med akutt leukemi og høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.

Tiltredelse etter nærmere avtale, senest 01.02.24. Arbeidssted er ved seksjon for blodsykdommer, UNN Tromsø. 

 

For fast stilling gjelder følgende:

 • arbeidssted fase 1 - spesialistutdanningen ved UNN HF
 • arbeidssted fase 2 - ved fullført spesialisering vil tilsettingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med alle typer blodsykdommer
 • Delta i utredning av pasienter som er henvist til diagnostisk enhet
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta aktivt i fagutvikling, forskning, prosjektarbeid/pasientsikkerhetsarbeid og planlegging
 • Deltakelse i seksjonert bakvakt ved seksjonen eller generell indremedisinsk vakt
 • Deltakelse i undervisning for medisinerstudenter
 • Frivillig ambulering til lokalsykehus i Nordland, Troms og Finnmark kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Betydelig erfaring innen indremedisin 
 • Erfaring med blodsykdommer er sterkt ønskelig
 • Relevant yrkeserfaring/forskning er ønskelig
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet vektlegges
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Du har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Fleksibel, positiv og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø i en seksjon med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og læring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid internt i seksjonen og avdelingen

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Mats Irgen Olsen
Tittel: Overlege i hematologi
Telefon: 77626298
E-post: Mats.Irgen.Olsen@unn.no
Navn: Barbro Johansen Meland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77626901
E-post: Barbro.johansen.meland@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for blodsykdommer, infeksjonsmedisin, geriatri og hormonsykdommer (BIGH) - Seksjon for blodsykdommer, Medisinsk klinikk
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen