Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

LIS LEGE ELLER ER DU TURNUSVENTER?

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag(HNT) være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vi er aktivt engasjert i digital tjenesteutvikling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. Seksjonsleder har personalansvar.
 
BUP HNT har to-sjikts vaktordning.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen.
 
Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost. I tillegg vil avdelingen legge til rette for obligatorisk tjeneste på Psykiatrisk avdeling og Barneavdeling. Hele utdanningen kan gjennomføres i HNT. 
 
Avdelingen har 1 fast LIS stilling/ legestilling.

Vi oppfordrer også fastleger i spesialiseringsløp og turnusventere til å søke.

BUP har lokaler både på Levanger og Stjørdal.  

Oppstart etter avtale   

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS 1
 • Dersom det ikke er søkere som kvalifiserer til lege i spesialisering, kan engasjement tilbys lege før turnus
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder 
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Forståelse for egen rolle i et tverrfaglig samarbeid.
 • Even til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinanu@hnt.no
Navn: Astrid Synøve Eggen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980837
E-post: AstridSynove.Eggen@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP, Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER