Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke lyser ut en fastlegeavtale ved Bjerke Legesenter, beliggende i Årvollveien 23E, 0590 Oslo. Tiltredelse er ønsket 1. mars 2024, men det kan avtales nærmere med legesenteret/hjemmelshaver og bydelen.

Som en del av Bjerke legesenter vil du arbeide sammen med fire erfarne spesialister i allmennmedisin i nye arkitekttegnede lokaler på Årvoll senter. Legesenteret er sentralt lokalisert  med enkel tilgang til offentlig transport, og det er muligheter for parkering i senterets felles parkeringsanlegg. Kontoret har smakfulle detaljer og er godt utstyrt med blant annet EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og skiftestue. Eksterne laboratorietjenester ivaretas av Furst medisinske laboratorium og sykehuslaboratoriet. Legesenteret har tre erfarne helsesekretærer i 2,7 årsverk og et positivt arbeidsmiljø. Legesenteret benytter Pridok journalsystem som er integrert med Helsenorge.no og PayEx betalingssystem.

Det er også muligheter for å arbeide hjemmefra. Legesenteret har kollegial fraværsdekning ved kurs og ferier. Hjemmelen har en listestørrelse på 1100  pasienter og p.t. ingen kommunale oppgaver. Nåværende hjemmelshaver slutter for alderspensjonering etter å ha drevet legepraksisen fra 1996 for en stabil listepopulasjon. 

Ny lege tiltrer legesenterets samarbeidsavtale som regulerer driften. 

Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.

Vi ser frem til å få en ny fastlegekollega på laget i bydelen vår! Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke av bydelen
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende  
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt eller planlagt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
Personlige egenskaper
 • Læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet 
 • Gode samarbeidsevner, både internt ved legekontoret og ovenfor bydel samt andre samarbeidsaktører
 • Interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale for ALIS i ny ordning med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer i en spennende bydel med en variert befolkning
 • Bydel som jobber for å videreutvikle samhandlingen mellom fastlegene og bydelens tjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Hinna Kanwal Khawaja
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47716643
Navn: Nils Petter Pedersen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90949120
Arbeidssted
Bjerke legesenter
Årvollveien 21
0590 OSLO