Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hos oss får du trygge og gode økonomiske rammer, fornuftig arbeidsbelastning og lav legevaktbelastning. Vi tilrettelegger for faglig utvikling og tilbyr fleksible ALIS-avtaler med muligheter for fastlønn i spesialiseringsperioden.

Rana kommune gjennomfører tidenes satsing på fastlegeordningen. Hos oss får du trygge og gode økonomiske rammer, fornuftig arbeidsbelastning og lav legevaktbelastning. Vi tilrettelegger for faglig utvikling og tilbyr fleksible ALIS-avtaler med muligheter for fastlønn i spesialiseringsperioden. Ingen investeringsutgifter.

Vi har ledig fastlegehjemmel ved Øvermo legesenter. Oppstart etter avtale.

Øvermo legesenter ligger i sentrum av Mo i Rana. Legesenteret har fire fastlegehjemler, og godt arbeidsmiljø, med stabile og erfarne helsesekretærer. Pasientlisten har 700 pasienter. Kollega på legesenteret vil bli veileder for ALIS.

For hjemmelen gjelder
 • Forsterket Tromsømodell
 • ALIS kan velge mellom fastlønn med bonus eller næringsdrift.
 • Driftstilskudd er pr. dags dato på 1080 kr per pasient per år, og er nesten 30% høyere enn den nasjonale gjennomsnittssatsen.
 • Lav legevaktbelastning for fastlegene (cirka 1 vakt per mnd)
 • Kompensasjon ved fravær grunnet egen og eller barns sykdom
 • Praksiskompensasjon/lønn og dekning av kursutgifter for å oppnå eller opprettholde spesialitet i allmennmedisin.
 • Kommunen innløser goodwill fra avtroppende lege.
 • Lege mottar rekrutteringstilskudd på 150000 kr mot bindingstid på 2 år. Rekrutteringstilskuddet dekker investering for utstyr i praksisen.
 • Veiledning og supervisjon gis av spesialist i allmennmedisin.
 • Egen ALIS-koordinator som følger opp ALIS og veiledere.
 • Dekning av flytteutgifter ihht. til Rana kommune sitt reglement.
 • Lege må bidra til driften av legekontoret.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemlene. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Dokumentasjon på gjennomført utdanning og tjenestebevis/ arbeidsattester må legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Spørsmål knyttet til fastlegehjemmelen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. Tlf.: 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.09.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41206706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Øvermo legesenter
Fridtjof Nansens gate 2B
8622 MO I RANA