Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? 

Vår overlege skal over i en annen stilling i avdelingen og vi søker nå overlege som brenner for rus-feltet og vil bidra til at pasientene får gode pasientforløp. Du vil gjennom denne stillingen ha en nøkkelrolle i driften og videreutviklingen av tjenestetilbudet på ARA Nordbyhagen. Psykiater og lege i spesialisering rus og avhengighet som har et ønske om å jobbe akutt er også velkommen til å søke. 

Vi søker etter en engasjert spesialist som vil være en viktig del av vårt tverrfagligfaglig team bestående av 2.leger, 2. psykologer, 2. sosionomer, sykepleiere og miljøterapeuter.
 
ARA Nordbyhagen består av to enheter, tun A og tun B. Tun A er en akuttpost som tilbyr poliklinikk og døgnbehandling innenfor tjenesteområdet akutt tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Behandlingen kan være individuell samtaleterapi, eller akuttvurdering til korttidsdøgnbehandling. Tun A innehar 10 sengeplasser for rus-avhengige med akutt behov for ivaretakelse, avrusing eller stabilisering. Tun B er en lukket døgnenhet forbeholdt pasienter innlagt med tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2, § 10-3 og § 10-4. Tun B innehar 5 sengeplasser og har et behandlingsforløp på opptil 3 måneder. Tilbudet er for pasienter som er i fare for liv og helse på grunn av rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk, og gravide med rusmiddelproblemer.

Stillingen dekker både tun A og tun B.
 
Alle søkere må søke elektronisk gjennom webcruiter.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling.
 • Bistå kolleger med ulike typer vurderinger, herunder medikamentelle vurderinger.
 • Ansvar for innkomst/inntakvurderinger i Akutt TSB poliklinikken i samarbeid med andre LIS leger, psykologer og sykepleier.
 • Ansvarlig for behandlingsforløp av inneliggende pasienter i et tverrfaglig team.
 • Samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling,  psykisk helsevern, somatiske avdelinger og kommunene.
 • Veiledning / opplæring av våre LIS-leger under spesialisering og annet personell ved seksjonen.
 • Bistå med intern og ekstern undervisning.
 • Inngå i vaktlege ordning.

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialitet i rus og avhengighetsmedisin
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Kjennskap til arbeid i poliklinikk/TSB vil anses som en fordel.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.
 • Psykiater med interesse for RUS som fagfelt.
 • Leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

VI SER ETTER DEG SOM:

 • Har god samarbeidsevne, er fleksibel og liker å jobbe akutt.
 • Trives med å jobbe i  tverrfaglig team og verdsetter andres kompetanse
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst.
 • Du jobber strukturert og målrettet.
 • Du behersker norsk muntlig  og skriftlig godt.
 • Initiativrik og løsningsorienteret.
 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlige egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger med bred faglig kompetanse
 • Vi har eget behandlermøte hvor det drøftes ulike problemstillinger i veiledning av kolleger, samt  seksjonens fag-utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å delta i forskningsprosjekter
 • spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling på avdelingsnivå
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter, mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Vernepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Saara Rian
Tittel: assisterende avd.leder
Telefon: 90157911
Navn: Lisbet Auran
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 98871946
E-post: lisbet.auran@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, ARA Nordbyhagen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen