Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Nord Trøndelag ønsker å styrke tilbudet innen ØNH i regionen. Høsten 2022 ble det opprettet en ØNH poliklinikk ved Sykehuset Levanger, som en satelittenhet organisert under Øre/Nese/Hals-avdelingen ved Sykehuset Namsos. Poliklinikken driftes i dag av 1 ØNH spesialist og 1 audiograf. Det er planlagt videre utvidelse av seksjonen med 1-2 ØNH spesialister og 1-2 audiografer ila det nærmeste året. ØNH avdelingen i Namsos driver også en hørselsentral i leide lokaler på DMS Stjørdal med lege til stede ca.1 dag pr uke, ambulerende fra Levangerseksjonen.

Seksjonen i Levanger har per nå kun elektiv poliklinisk virksomhet uten vaktordning kveld/natt/hellig-/høytidsdager og drifter 1 operasjonsstue annenhver uke. Vi har derfor f.t. familievennlig arbeidstid; mandag - fredag 08:00-16:00, fri helger, helligdager og høytider. Vi har også hatt stengt i påskens stille uke og romjul. Det er planlagt økt operativ drift fra og med 2024 med 2 operasjonsdager per uke ved dagkirurgen på Sykehuset Levanger. I tillegg utføres mindre inngrep på egen poliklinisk operasjonsstue. Ved Sykehuset Namsos driftes inntil 2 operasjonsstuer 4 dager i uken og det vurderes at legene i Levanger bidrar her, f.t. 1 operasjonsdag annen hver uke.
Helse Nord-Trøndelag er under kontinuerlig omstilling og ØNH-tilbudet og -organisering er derav en naturlig del. 

Vi har følgende stilling ledig: Overlege 100 % fast stilling. Vi ser etter deg som er spesialist i ØNH-sykdommer eller som oppnår spesialiteten innen kort tid. Ledig f.o.m. 01.01.2024. Stillingen er organisert under avdeling Øre/Nese/Hals ved Sykehuset Namsos, med hovedarbeidssted Sykehuset Levanger og utedag i DMS Stjørdal ca. 1 dag annen hver uke. Ved særskilte midlertidige behov kan arbeid ved de andre seksjonene kunne påregnes. Fra 01.01.2024 t.o.m 01.05.2024 kan inntil 25% av arbeidstiden bli lagt til DMS Stjørdal som midlertidig ordning. 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Ivareta Ø-hjelpsfunksjon i Sykehuset Levangers nedslagsfelt på dagtid
 • Tilsyn med Sykehuset Levangers pasienter
 • Elektiv kirurgi
 • Bidra i ambulerende stafett til DMS Stjørdal, ca. 1-2 dager pr måned
 • Rapportere og dokumentere i henhold til gjeldende lov og prosedyre
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid og fagutvikling
 • Det vil bli utarbeidet arbeidsinstruks.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i ØNH sykdommer. LIS i sluttfasen av spesialisering kan søke på overlegestillingen og vil da kunne bli konstituert som overlege i inntil ett år fram til spesialiteten er godkjent.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Beherske norsk eller skandinavisk språk muntlig og skriftlig og evt. ha bestått Bergenstesten.

Personlige egenskaper

 • Være faglig oppdatert og kvalitetsbevisst i yrkesutøvelsen.
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter og andre samarbeidspartnere
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer og andre yrkesgrupper
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til utvikling og omstilling
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for godt arbeidsmiljø preget av samhold og trivsel 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lyse og romslige lokaler, moderne utstyr
 • Mulighet til å bidra til utviklingen av en nyopprettet ØNH seksjon
 • Opplæring i journalsystem og øvrige arbeidsverktøy
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Tom-Arve Julsrud
Tittel: Avdelingsleder/-overlege
Telefon: (+47) 74215556
Navn: Kristine Hofseth
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 74023143
E-post: Kristine.Hofseth@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdelingen, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen