Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du utdanne deg til spesialist i anestesi på fantastiske Helgeland? Ved akuttmedisinsk klinikk avdeling Sandnessjøen har vi nå ledig fast stilling som LIS 3 anestesi.

Avdelingen i Sandnessjøen har totalt fem overlegestillinger i anestesiologi samt to LIS-stillinger. LIS har samme aktiv og passiv vakttid som overlegene, og går i 5-delt vakt. LIS vil ved oppstart få tildelt veileder som vil følge LIS gjennom utdanningsløpet. På alle læringsarenaene jobber legene tett sammen, og dette gir nær og lett tilgjengelig supervisjon.

Av anestesiologisk virksomhet på operasjonsstuene er 2/3 deler dagkirurgisk virksomhet. Det er egen anestesipoliklinikk hvor det gjøres tilsyn. Anestesilegene har ansvar for postoperative overliggere på postoperativ/intensivenheten, og for alle respiratorpasienter og kirurgiske intensivpasienter. Vi samarbeider tett med indremedisinere om de øvrige pasientene. Sykehuset har palliativt team med fast tilknyttet anestesiolog hvor LIS 3 får oppfylt aktuelle læringsmål. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen er et lokalsykehus for et opptaksområde med ca. 28 000 innbyggere, men har akuttkirurgisk funksjon, traumefunksjon og føde- og gynekologisk beredskap for opptaksområdet for både Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Mosjøen, på til sammen ca 44 000 innbyggere. Avdelingen i Sandnessjøen har funksjonsfordelt øre-nese-hals for hele Helgeland, som betyr at det er en betydelig andel barne-anestesier. Sykehuset har fem operasjonsstuer, og generell intensiv/intermediær/postoperativ avdeling med 10 senger hvorav ett luftsmitteisolat og to senger for tung overvåkning. Kirurgisk virksomhet består av generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, gynekologi/obstetrisk (ca 300 fødsler) og ØNH. I tillegg gjennomføres tannbehandling og innleggelse av pacemakere.

Spesialistutdanningen i anestesiologi tar minimum 5 år etter gjennomført LIS1. Hoveddelen av spesialistutdanningen kan oppnås i Helgelandssykehuset på minimum 3 år, hvorav 2,5 år er ved akuttmedisinsk klinikk avdeling Sandnessjøen og 6 måneder ved indremedisinsk avdeling. Det er laget samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset, UNN og St. Olavs Hospital om at LIS kan gjennomføre spesialiseringsperiode ved deres anestesiavdeling for oppnåelse av de læringsmål som ikke kan oppnås hos oss (normert tid totalt 24 måneder).

Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område rett ved fjellkjeden De Syv Søstre. Det fins gode muligheter for fritids- og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesiologisk virksomhet på operasjonsstue
 • Arbeid på intensivavdeling
 • Vakttjeneste
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS1)
 • Internundervisning for leger og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du har interesse for å arbeide på lokalsykehus

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • En fritid i naturskjønne omgivelser
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ronja K. Kjær
Tittel: LIS 3 anestesi
Telefon: 97594250
E-post: Ronja.Kamilla.Kjaer@Helgelandssykehuset.no
Navn: Irene Angel Gjengaar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91627316
E-post: Irene.Gjengaar@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Anestesi Sandnessjøen, Akuttmedisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen