Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Naturskjønne Vestnes Kommune ligg 40 min. frå fjelltindane i Rauma og Åndalsnes, 35 min. vakker ferjetur frå Molde og 50 min. køyretid frå byliv i Ålesund. Vestnes kommune har ledig vikariat då vår fastlege i allmennpraksis skal ut i permisjon frå 20. november 2023 til 25. august 2024. Ønskjer du å bli med på laget saman med oss? 

Legesenteret er kommunalt drive med god dekning av helsesekretær og laboratorium med bioingeniør. Vi flytta inn i heilt nye og moderne lokal i april 2021. På listestorleiken til alle fastlegane er staben auka frå 7 til 8 fastlegar i tillegg til LIS1. Til stillinga kan det knytast kommunale oppgåver inntil 7,5 timer/veke.

Søkarane kan velge mellom næringsdrift, kommunal tilsetting eller ALIS-stilling. Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon. Som næringsdrivande er det kommunal 8.2 avtale med fast husleige som utgjer ca. 90 % av basistilskotet. Det er ingen investeringskostnader. Fastlønn ligger i dag på kr. 1 200 000. Fastlønna lege får utbetalt en bonus på 30 % av inntekter.

Legesenteret har flat struktur og ei «open-dør» for fagleg rådgjeving legane mellom. ALIS og leger som startar utdanningsforløp i allmennmedisin vil få tildelt eigen rettleiar. Vi har fredagsmøte kvar veke med internundervisning i smågruppe eller drøfting av utfordringar. Vi har også avtale med kommunen om inntil 10 kursdagar per år med kompensasjon av kursavgift.

Vestnes Kommune har for tiden vaktsamarbeid med nabokommunar på Ørskog på ettermiddag/helg og med Ålesund kommune natt. Per i dag er vaktbelastninga på ettermiddag/helg på 10-delt. Belastninga kan det neste året bli betre ved oppretting av ny heimel i kommunen og retur av legar frå foreldrepermisjon. Legar som ikkje har sjølvstendig vaktkompetanse ift norske retningslinjer vil få tildelt bakvakt.

I rammeavtalen inngår rett til barnehageplass uavhengig av hovudopptaket. Kommunen er behjelpelig å bistå i høve bustad.

Kvalifikasjonar
Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege eller ha fullført LIS1 ved tidspunkt for oppstart. Det vert krevd språklege kvalifikasjonar tilsvarande C1, men dette gjeld ikkje søkarar frå Skandinavia. Det er krav om førarkort klasse B.

Tilsettingsvilkår
Lønns- og tilsettingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk, evt. etter avtale. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju. Personleg eignaheit blir vektlagt.

Referanser
Oppgi referanser

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.
Søkjarlista kan bli offentliggjort.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestnes kommune
Kontaktperson
Navn: Elly Christine Volsdal Slettvoll
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 901 58 565
E-post: elly.slettvoll@vestnes.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestnes legesenter
Brugata 6
6390 VESTNES