Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er i utgangspunktet tilknyttet vestre Innlandets tre utdanningsinstitusjoner: DPS Lillehammer, DPS Gjøvik og Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll.

Hvis ønskelig vil en utdanningsrotasjon også kunne samordnes med tilsvarende avdelinger i tidligere Hedmark. Avdelingene har god dekning med erfarne spesialister og et godt fagmiljø, og ønsker søkere som engasjerte fremtidige spesialister. Tidspunkt for eventuell oppstart, videre utdanningsplan og rotasjon vil kunne diskuteres ved intervju/oppstart.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil kunne tilby fullspesialisering i psykiatri, med 5 års tjenestetid som vil dekke kravene for spesialisering etter nye regler. Allmenn psykiatrisk poliklinisk tjeneste gjennomføres på DPS Gjøvik eller DPS Lillehammer. Tjeneste i akutt psykiatri og psykose gjennomføres på Reinsvoll. Reinsvoll har 8-delt vaktordning. DPS har ikke vaktordning. Avdelingene har i tillegg enheter godkjent for korttids krisebehandling, og fordypning i affektive lidelser. Forskning vil være en mulighet.

Utdanningsrotasjonen inkluderer hospitering i alderspsykiatrisk utredning og det arbeides med tilsvarende ved enhet for alvorlige spiseforstyrrelser. Vi tilbyr formell psykoterapiveiledning i dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Divisjonen har et velfungerende og godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes gjennomført turnus ihht. Helsedirektoratets regler, LIS 1. 
 • Faglig interesse og engasjement for faget
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse 

Personlige egenskaper

 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Utviklingsorientert med god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges  

Vi tilbyr

 • Gjennomgående utdanning i hele LIS-løpet i sykehuset Innlandet
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift
 • Deltakelse i vaktordning
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i hele utdanningstiden
 • Fordypningstid
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom
på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Marie Bakkemo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99641129
Navn: Elisabeth Høye Porthun
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94168272
E-post: elisabeth.hoye.porthun@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF
Prestesetervegen 1
2840 Reinsvoll