Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 89 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Svelvikstrømmen helsesenter. Svelvik er en liten og sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i Drammen kommune.

Ved Svelvikstrømmen helsesenter er det 2 fastlegehjemler, hvorav en hjemmel driftes som selvstendig næringsdrivende og en er kommunal. Det er nå den selvstendig næringsdrevne hjemmelen som lyses ut. Nåværende hjemmelsinnehaver har hatt samme liste i over 37 år, hvilket innebærer systematisk opparbeidet pasientjournal og stabile fastlege-pasient forhold over lengre tid. Svelvikstrømmen helsesenter er et veldrevet legesenter som holder til i romslige, lyse og moderne lokaler. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, samt et godt administrert laboratorium. Legesenteret driftes per i dag som et AS, og benytter Infodoc Plenario journalsystem, er tilkoblet fibernett og Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legesenteret, samt gode parkeringsmuligheter.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1500 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 2250. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen driftes i dag av næringsdrivende hjemmelshaver. Drammen kommune har direkte avtale med hjemmelshaver om tilrettelegging og økonomisk kompensasjon for en kommunal hjemmel som inngår i hans praksis. Det er mulighet for å inngå tilsvarende avtale mellom ny hjemmelshaver og kommunen.  

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd, samt mulighet til å delta i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift og utvikling av legekontoret
 
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus  
 
Tiltredelse 01.02.2024 eller etter avtale. Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berger, Beate
Tittel: Helsesekretær
Telefon: 416 23 068
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4686447760
Arbeidssted
Svelvikstrømmen helsesenter
Storgaten 69A
3060 SVELVIK
Søk på stillingen