Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du interesse for medisinske nøtter kombinert med akuttmedisinske problemstillinger? Da har vi ledig stilling til deg!

Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig vikariat i 2 år for lege i spesialisering. Stillingen kan ved behov forlenges. Arbeidssted Tromsø. Oppstart 02.09.2024. 

Ved Nevrologisk seksjon ved UNN Tromsø kan du gjennomføre hele spesialiseringsløpet innen nevrologi, og vi har samarbeid med nevrokirurgisk seksjon ved UNN for 6 måneders spesialiseringsperiode innenfor nevrokirurgi. Vi har 9 LIS-stillinger og 11 overlegestillinger, hvor én og en halv av overlegestillingene er tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter.

Nevrologisk seksjon har regionfunksjon for avansert akutt hjerneslagsbehandling (trombektomi) og lokalsykehusfunksjon for all akuttnevrologisk virksomhet. Vi har en egen slagavdeling med 10 sengeplasser og prehospital hjerneslagsbehandling for Finnsnes/Senja. Vi har også en felles sengepost med hud og revmatologi, med 7 sengeplasser hvor alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer behandles. I tillegg har vi poliklinikk med høy grad av telefon/videokonsultasjoner, samt en nevrologisk dagenhet. Nevromuskulær kompetansesenter (del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser) er også en del av avdelingen. I avdelingen er det egen nevrofysiologisk seksjon (KNF) som utfører alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Hospitering ved KNF inngår i tjenesteplan, og det er også gode muligheter for spesialiseringsperiode  ved KNF.

Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen og svært gode muligheter for forskning dersom interesse for dette. Som universitetssykehus har vi også studentundervisning for studenter ved UiT, Norges arktiske universitetet. Se også Utdanningsplaner for LIS. 

Vi har et stort fokus på å ha et godt arbeidsmiljø, spesielt med tanke på samarbeid mellom kollegaer, andre yrkesgrupper i seksjonen, samt med andre seksjoner/ avdelinger. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, også dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • LIS følger for tiden 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt. LIS2-sjiktet er dublert på dagtid i de travleste timene. Det er fast avspasering i tjenesteplanen som muliggjør hjemreise for kandidater med bosted utenfor Tromsø. Spørsmål vedrørende tjenesteplan kan rettes til birgitte.falck@unn.no, listeansvarlig for LIS2/3
  • LIS ved nevrologisk seksjon deltar i alle oppgaver ved avdelingen, og det oppfordres til å delta i subspesialiserte faggrupper for bl.a. MS, epilepsi, hodepine, hjerneslag, ALS, Parkinson og demens
  • Avdelingen har kompetanse og tilbyr opplæring til alle LIS innenfor muskelbiopsi, avansert epilepsibehandling (VNS), avansert parkinsonbehandling (DBS, duodopapumpe), dopplerundersøkelse av precerebrale kar m.m.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
  • Norsk muntlig og skriftlig
  • Relevant erfaring tillegges vekt

Personlige egenskaper

  • God samarbeidsevne med kollegaer og øvrige samarbeidspartnere/yrkesgrupper
  • God kommunikasjon med pasienter
  • God håndtering av pasienter
  • Tilbakemelding om god faglig utvikling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Linn Hofsøy Steffensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91306517
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen