Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Som det største sjukehuset i Helse Møre og Romsdal ønsker Ålesund sjukehus å styrke kompetansen i akuttmottaket og bedre pasientflyt og -sikkerhet. Vi er derfor på jakt etter vår første spesialist og overlege i Akutt- og mottaksmedisin.

Vi planlegg nytt akuttmottak og korttidspost (20 senger) i AIO-prosjektet.  Akuttlegen skal jobbe i henhald til spesialiteten i akutt - og mottaksmedisin. Vi søkjer derfor ein lege som har denne spesialiteten, eller som nærmar seg ferdig spesialist. Akutt - og mottakslegen vil administrativt og fagleg vere underlagt Avdeling for medisin som del av Klinikk Ålesund. Vi har i dag seksjonert vakt i kardiologi og nefrologi i tillegg til bakvakt medisin. Vidare er her vakt i urologi, gastrokirurgi og karkirurgi i tillegg til ortopedi innan kirurgiske fag. Her er også egne vaktlag i pediatri, onkologi, gynekologi, ØNH og augesjukdomar.

Legen som tilsettes blir ein del av Seksjon for medisinske legar og inkluderes i kollegiet. Det blir lagt til rette for deltaking i fellesmøter og internundervisning samt deltaking i generell bakvakt medisin om ønskjeleg.  Startdato kan avtalast.

Vi ser fram til å få deg med på laget!  

Arbeidsoppgåver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot andre seksjonar
 • Klinisk støtte, supervisjon og rettleiing av legar og studentar under utdanning
 • Deltaking i tverrfaglege team
 • Rådgjeving og rettleiing av primærhelsetenesta i akutte problemstillingar
 • Ansvar for ø-hjelps poliklinikk på dagtid
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialitet i akutt - og mottaksmedisin er ønskelig
 • Må beherske norsk språk munnleg og skriftleg for forsvarleg yrkesutøvelse

Personlege eigenskapar

 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og selvstendig
 • Gode formidlingsevner
 • Omgjengelig og inkluderande
 • Interesse for organisatoriske forhold og tenester  Evne til å takle arbeidspress og stor variasjon i arbeidsoppgåver
 • Nytenkande
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jørn-Åge Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 70105651
E-post: Jorn-Age.Longva@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund