Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus er et lokalsykehus for ca. 150 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. I 2022 ble REMEDY - Forskningssenter for behandling innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer (www.remedy-senter.no) etablert på Diakonhjemmet Sykehus, i samarbeid med fire andre institusjoner. Senteret er støttet av Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen. Målet med forskningssenteret er å bedre behandlingen til pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer ved å gjennomføre kliniske studier som har potensiale til å endre klinisk praksis. 

Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som PhD-stipendiat i 50% stilling over 6 år. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen. Det forutsettes at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Stillingen som PhD-stipendiat vil bli tilknyttet forskningsprosjektet START (Early STratification of acute ARThritis). Dette er en longitudinell observasjonsstudie der en vil identifisere markører for å stratifisere pasienter med akutt artritt for å gi riktig diagnose og optimal behandling. I tillegg ønsker vi å identifisere markører for behandlingsrespons i pasientgruppen som utvikler revmatoid artritt. Ansettelsen er i en 50% stilling over 6 år. 

Stipendiaten vil gå inn i en aktiv prosjektgruppe tett knyttet til det kliniske, revmatologiske miljøet i avdelingen. Den som tiltrer stillingen vil delta i ferdigstillelse av studieprotokollen, etablering av studien, studieorganisering, kvalitetssikring og analyser av data og publikasjon av resultater. Stipendiaten vil være tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø i forskningssenteret REMEDY og i Enhet for klinisk forskning. Prosjektet innebærer også samarbeid med basalfaglige miljøer ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.


Vi søker en PhD-stipendiat som:
 • Viser motivasjon og engasjement
 • Har vilje og evne til samarbeid og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Er en dyktig nettverksbygger
 • Har klinisk erfaring innen revmatologi
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk, og har gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt 
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn som PhD-stipendiat: kr. 663 000 pr. år i 1/1 stilling.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring. 

For å søke vennligst benytt Webcruiter.

Søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev og CV
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. Siden arbeidet med studien er tett knyttet opp til revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus, vil det vektlegges om søker har klinisk tilknytning til avdelingen som LIS/overlege 

Oppstart etter avtale

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Navn: Silje Watterdal Syversen
Tittel: Prosjektleder i START-studien
Telefon: 920 40 315
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen