Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Rusavdelingen har to ledige stillinger for lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin ved Russeksjon Tromsø, fast stilling og ett års vikariat. Leger som venter på turnus vil også bli vurdert til midlertidig ansettelse.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i rus og avhengighetsmedisin. Se også utdanningsplan for spesialiteten ved UNN.

Rusavdelingen består av 2 seksjoner:

 • Russeksjon Narvik (bestående av Avrusningsenhet og Døgnenhet)
 • Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikken, Avrusing, Rusbehandling Restart og Rusbehandling ung)  

Som universitetsklinikk kan vi tilby:

 • stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for forskning
 • tilrettelegging for videre- og etterutdanninger

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Gode grunner til å velge Tromsø:

 • vakker og vill natur ved inngangen til Arktis med uendelige aktivitetsmuligheter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø; https://www.visittromso.no/
 • Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseet
 • et pulserende kafé- og uteliv
 • film- og musikkfestivaler - TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnatt
 • gode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og London
 • skiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidssted
 • alpinanlegg og badeland for små og store
 • toppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø Golfklubb
 • UiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter  

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikk
 • vaktordning inngår
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag..
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Din personlige egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialistutdanningen
 • faglig og personlig utvikling
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • å tilstrebe for å tilrettelegge for forskning

 

For fast stilling gjelder følgende:

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN

Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Utdanningsretning

 • Medisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Nergård
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77 75 49 77/ 41 23 91 74
E-post: Hanne.Nergard@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø