Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Frogn Kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Drøbak legesenter. 

Det er 13 fastleger i kommunen fordelt på 6 legekontorer. Sykehjem ivaretas av kommunalt ansatte leger. KAD og legevakt er ivaretatt av Follo lokalmedisinske senter i Ski. Legevaktsarbeid er frivillig for våre fastleger.

Om fastlegehjemmelen
Hjemmelen som er ledig har hatt stabil legedekning siden etablering av fastlegeordningen og har 1200 listepasienter i dag. Listetak kan justeres ned eller opp hvis ønskelig. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med to fastleger. Legepraksisen har lokalitet til tre fastleger og en økning vil bli vurdert ved opprettelse av ny hjemmel i kommunen. Legene er selvstendig næringsdrivende. Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin. 

Det er et populært legesenter med god pasienttilgang og egnede lokaler. Legesenteret leier lokaler sentralt i Dyrløkkeveien 15 med nærhet til kollektivtransport, butikker og boligområder. Det er godt med parkeringsplasser tilknyttet lokalet.

Gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin
Frogn kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. For deg som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte. 

Arbeidsoppgaver
•    Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende.
•    Drift av legesenteret i samarbeid med den andre legen.
•    Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig. Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver. 

Kvalifikasjoner
•    Norsk autorisasjon som lege, uten begrensninger.
•    Gjennomført turnustjeneste / LIS1/ blir ferdig med LIS1 i månedsskifte august/ september
•    Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er ønskelig. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen.
•    Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som har
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt arbeidsmiljø
•    engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
•    Interesse og evne til å drive legesenter i samarbeid
•    evne til å jobbe strukturert og målrettet, og som kan jobbe selvstendig
•    Personlig egnethet og erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges

Vi kan tilby
•    Oppstart i veletablert legekontor. 
•    Egnede lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis: lab med vanlige fasiliteter, spirometri, 24 timers BT mulighet, EKG, eget GYN rom og skiftestue.
•    Tilrettelegging og oppfølging for ALIS

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 29.9.2023.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med fratredende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler
    
Se www.frogn.no for mer informasjon om hjemmelen og elektronisk søknadsskjema 

Kontaktperson: Maria Nordlander Flatøy, e-post maria.flatoy@frogn.kommune.no 

Dersom ikke hjemmelen tildeles med næringsdrivende så kan det bli aktuelt for kommunen å tilby vikariat til søkere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Anine Nordaas Hvistendahl
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 88 013
E-post: merete.hvistendahl@frogn.kommune.no
Navn: Maria Nordlander Flatøy
Tittel: Kommunalsjef for Helse og omsorg
Telefon: 415 31 410
E-post: maria.flatoy@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Drøbak legesenter
Dyrløkkeveien 15
1442 DRØBAK
Søk på stillingen