Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du legespesialist, LIS eller “LIS-1 venter” med interesse for rehabilitering som ønsker en jobb uten vaktbelastning i et dynamisk og spennende fagmiljø ved inngangsporten til Jotunheimen?
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er verdensledende innenfor sitt fagfelt i å kombinere bruk av tilpasset fysisk aktivitet med rehabiliteringsmedisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging med mål om best mulig aktivitet og deltakelse gjennom livet.
BHSS er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som hvert år gir et tilbud til mer enn 900 pasienter med ulike funksjonsnedsettelser. Klinikken er organisert i tverrfaglige team for henholdsvis barn/unge, unge voksne og voksne som samhandler med andre spesialisthelsetjenester, kompetansesentre, kommunalt tilbud og idretten. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger er en viktig ledesnor i pasienttilbudet, basert på spesialisert tverrfaglig rehabiliteringskompetanse.
Institusjonens faglige organisering, forskning, innovasjon, samhandling, kompetanseutvikling og utdanningsvirksomhet er i sin helhet relatert til best mulig spesialisert pasienttilbud innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering.
BHSS har tre universitetsansatte, et utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt og to LIS stillinger for legespesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. For ytterligere informasjon om LIS utdanningen og legerollen ved BHSS vises det til generell utdanningsplan som du finner her.

Beitostølen Helsesportsenter har nå ledig:
- 100% fast stilling som overlege
- 100% LIS-stilling, vikariat 1 år med gode muligheter for forlengelse
- Legevikariater av kortere varighet
 
Vi ønsker oss søkere med stort faglig engasjement og interesse for å utvikle sin kompetanse innen re-/habilitering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ingen vakttjeneste i stillingen og vi kan tilby personalbolig og særdeles gode innen- og utendørs treningsfasiliteter.
 
 
Overlege
Overlegen vi søker skal “fylle skoene” etter en nestor i fagfeltet. Du må derfor ha de personlige egenskapene vi er ute etter, være faglig sterk, ha både interesse og kompetanse for akuttmedisin, allmennmedisinske problemstillinger og idrettsmedisin i tillegg til å være ferdig eller nesten ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Du vil samarbeide tett med fag- og forskningsansvarlig overlege, ha et delegert ansvar for akuttmedisinsk beredskap, og være medisinskfaglig rådgiver for sykepleiernes personalleder.
 
Kvalifikasjoner
 • Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (ferdig eller nesten ferdig)
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk språk godt - skriftlig og muntlig
 • Kompetanse i idrettsmedisin, akuttmedisin og allmennmedisin
 • Interesse for å utvikle fagfeltet spesialisert tverrfaglig rehabilitering
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Arbeidsoppgaver
 • Konkrete ansvarsområder som beskrevet over og etter nærmere avtale
 • Klinisk legearbeid
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Utviklings- og forbedringsarbeid
 • LIS intern- og regional undervisning
 • Internundervisning tverrfaglig team, studenter
 • Undervisning/informasjon til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 
Lege i spesialisering (LIS)
Dersom du har fullført LIS 1 vil stillingen gi tellende tjeneste for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering, og leger i spesialisering til allmennmedisin. Stillingen vil også være relevante som suppleringstjeneste/etterutdanning for LIS/legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Vi oppfordrer leger med erfaring fra uselektert allmennpraksis om å søke.
 
Arbeidsoppgaver
 • Klinisk legearbeid
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Utviklings- og forbedringsarbeid
 • Intern- og regional undervisning
 • Internundervisning tverrfaglig team og studenter
 • Undervisning/informasjon til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Følge BHSS sin LIS utdanningsplan (gjelder lege som har fullført LIS 1)
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk språk godt - skriftlig og muntlig
 • Interesse for fagfeltet spesialisert tverrfaglig rehabilitering
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Legevikar
Vi har svært god erfaring med leger som venter på LIS 1-tjeneste og også mulighet til å gi god oppfølging. Er du LIS-1 venter med interesse for rehabilitering oppfordrer vi deg derfor til å søke.
 
Arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Intern- og regional undervisning
 • Internundervisning tverrfaglig team og studenter
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk lisens som lege
 • Beherske norsk språk godt - skriftlig og muntlig
 • Interesse for fagfeltet spesialisert tverrfaglig rehabilitering
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi kan tilby
 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Arbeid i et spennende og kreativt miljø med utfordrende, faglige oppgaver
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter
 • Gode vilkår for supervisjon og veiledning
 • Muligheter for å delta i evaluerings-/utviklings-/forskningsprosjekter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP), 2 % pensjonstrekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 
Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse til stillingen (jfr. Helsepersonelloven § 20a). Søker bes om å oppgi minimum to referanser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Beitostølen Helsesportsenter
Kontaktperson
Navn: Grethe Månum
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 61340800
E-post: grethe.maanum@bhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sentervegen 4
2953 BEITOSTØLEN