Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Innlandet legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på 1500 pasienter.
Legesenteret har 5 fastleger, er organisert som et AS, og holder til i nye moderne lokaler i sentrum av Hamar.
Legesenteret har 8 dyktige helsesekretærer som deler 6,3 årsverk og det benyttes WebMed journalsystem.
Den som overtar fastlegehjemmelen, forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene.
Ledig fra 1.1.2024.
Hamar kommune har til sammen 37 fastleger fordelt på åtte legekontorer med en stor andel av leger som er spesialister innen allmennmedisin.
Kommunen er registret utdanningsvirksomhet for LIS3. ALIS gis veiledning og ALIS tilskudd.
For tiden gis det et økt kommunalt basistilskudd og vi er i en prosess om fastlegenes rammevilkår for øvrig.


Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasientene på listen
 • Legen er også forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktsordningen. Hedmarken Interkommunale legevakt er velfungerende med blant annet daglegevaktordning og legevaktbil
 • Pr i dag er det ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men det kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer i uken

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Søker må være spesialist innen allmennmedisin, ha påbegynt spesialisering eller forplikte seg til å starte i spesialisering
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • Det blir lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, engasjement for å være pasientens fastlege og for å bidra i et praksisfellesskap

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement for fagfeltet allmennmedisin og for å være pasientenes fastlege

Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • For tiden gis det et økt kommunalt basistilskudd og vi er i en prosess om fastlegenes rammevilkår for øvrig
 • ALIS avtale med tilgang til veileder og ALIS tilskudd hvis aktuelt
 • Et godt fagmiljø og god pasienttilgang

Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ASA 4310.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tehua Michael Xu
Tittel: Fastlege og spesialist allmennmedisin, Innlandet legesenter
Telefon: 452 87906
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Daglig leder fastlegeavtalene, Hamar kommune
Telefon: 48999036
Arbeidssted
Helse- og omsorg, Hamar kommune
Vangsvegen 31
2317 Hamar