Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Patologiavdelingen ved Akershus Universitetssykehus søker etter overlege i patologi.

Patologiavdelingen har ledig 100 % fast stilling som overlege. Vi har behov for kompetanse innen flere ulike fagområder, og kombinasjoner av fagfelt kan diskuteres. Kandidater som har kort tid igjen før spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke. Oppstarttidspunkt etter avtale.

Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner: Histologi, cytologi, molekylær patologi og diagnostikk. I diagnostikk seksjonen jobber det 18 overleger og 6 LIS.

Patologiavdelingen mottar prøvemateriale fra Ahus, spesialister og primærhelsetjeneste i opptaksområdet. I 2022 besvarte avdelingen 78637 cytologiske prøver, 34436 histologiske prøver og det ble utført 116 obduksjoner og 51000 HPV analyser. Vi besvarer ut primær HPV, cervix og kliniske cytologiprøver. Vi utfører tilleggsundersøkelser i form av immunhistokjemi, molekylære analyser og flowcytometri. Avdelingen er akkreditert etter EN-ISO 15189 standard. Vi kan tilby et inspirerende og hyggelig fagmiljø med bred kompetanse. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre diagnostikk i flere av avdelingens faggrupper.
 • I tillegg til diagnostikk består arbeidsoppgavene av undervisning, rådgivning og tverrfaglig samarbeid.
 • Overlegene deltar i interne faggrupper med ansvar for faglig oppdatering og tverrfaglige møter. 
 • Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen, og som overlege ved avdelingen må man supervisere og veilede leger i spesialisering. Vi kan tilby veilederkurs hvis det er behov for det.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i patologi i Norge ev. i sluttfasen av spesialistutdanningen.
 • God beherskelse av norsk eller ett av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø
 • Evne til å jobbe strukturert og konsentrert
 • Beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig og barnehageplass.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tonje Jeanette Hitland Eidsnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67966609
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Patologiavdelingen
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen