Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Medisinsk avdeling i Arendal utlyses 2 x 100% vikariat for lege i spesialisering 2-3.

Spesialitet: Indremedisin.

Ved intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig. 

Medisinsk avdeling Arendal er akuttsykehus for østre del av Agder og har rundt 7 000 innleggelser per år. Hjerteseksjonen har også et regionalt ansvar for PCI.

Avdelingen er, etter «gammel ordning», godkjent gruppe 1 avdeling for indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri. For endokrinologi, hjerte-, lunge- og nyresykdommer, gruppe 2.  

Avdelingen er seksjonert med egne sengeposter for hjertesykdommer (med hjerteovervåkning og angiografi-PCI lab.), geriatri, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer og felles post for hematologi, nefrologi og endokrinologi. Medisinsk avdeling har også ansvaret for sykehusets lindrende sengepost og deltar i akuttbehandling av hjerneslag. Det er et tett samarbeid med intensivavdelingen for medisinske intensivpasienter

Vaktteamet består av primærvakt (LIS1) og sekundærvakt (LIS 2-3) i tilstedevakt. LIS 2-3 går f.t. i en dublert 10-delt vaktordning (erfarent og uerfarent sjikt) med delt vaktdøgn. Tertiærvakt, delt i generell medisinsk og egen kardiologisk vakt, har hjemmevakt på natt. Avdelingen har også egne vaktordninger for invasiv kardiologi og endoskopi.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i vanlig rotasjonsordning mellom seksjonene ved avdelingen
 • I tillegg til arbeid på sengepostene vil det også bli lagt til rette for poliklinisk virksomhet
 • Det forutsettes deltakelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning for generell indremedisin.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Det kreves gode evner i kommunikasjon og interesse og vilje til faglig samarbeid internt og eksternt
 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel
 • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper
 • Tydelighet og forutsigbarhet
 • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for interessante arbeidsoppgaver og faglig utvikling i et variert og spennende medisinsk miljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Noraberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 38 864
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image