Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å styrke vårt fagmiljø og bli en del av spydspissene innenfor akuttpsykiatrien i Norge? Vi søker etter en dyktig overlege i psykiatri.

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri. Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret, og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/eller rusproblematikk. Akuttseksjonene A og B er lukkede og har to sengeposter med totalt 18 sengeplasser.

Akuttseksjonene er lokalisert i Skien og har spesialkompetanse innen utredning/behandling av akutte psykiatriske problemstillinger med samtidig rusproblematikk. Akuttseksjonene A og B er tverrfaglig sammensatt og disponerer samlet om lag 70 årsverk av tre overleger, LIS leger, psykologspesialt, psykolog, spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og sosionom. Vi har daglige behandlingsmøter for å opprettholde god driftsmessig og faglig flyt. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen, møte med vold og aggresjonsproblematikk og behandlingsmetodikk som kognitiv atferdsterapi. Vi deltar aktivt i forskning og kompetanseutvikling og skal fra høsten 2023 delta i forskningsprosjektet «Inpatients and nursing staffs’ experiences of what triggers inpatient violent episodes that result in decisions of coercive measures in acute psychiatric wards – A multicentre project”. Vi har et svært engasjert og etablert team av behandlere og miljøpersonell som ønsker seg en ny spesialist på laget. Om du har kompetanse og interesse for denne pasientgruppen er vi veldig interessert i å høre fra deg.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Ha ansvar for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Være pådriver for kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • Samarbeid med andre relevante avdelinger og samarbeidspartnere
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper
 • Bidra til tverrfaglig samhandling for god pasientbehandling
 • Deltakelse i bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Lege i spesialisering med kort tid igjen til spesialistgodkjenning kan også søke. 
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid i psykisk helsevern
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig 
 • Det er ønskelig med akuttpsykiatrisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonskompetanse
 • Evne til å skape samarbeid
 • Interesse for fagutvikling og pasientbehandling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et sterkt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø
 • Et aktivt fagmiljø
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Deltakelse i bakvaktsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår hos KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Lie-Hagen
Tittel: Seksjonsleder - akuttpsykiatri A
Telefon: 93015364
E-post: Thomas.Lie-Hagen@sthf.no
Navn: Tom Naas
Tittel: Seksjonsleder - akuttpsykiatri B
Telefon: 92604912
E-post: tom.naas@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttseksjonene, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen