Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kunne du tenke deg en stilling som lege med lisens / turnusventer ved en døgnavdeling på Solli DPS? Vi har ledig stilling om mottakslege, knyttet til en døgnavdeling med 20 døgnplasser. Som ansatt hos oss vil du ta imot pasienter som blir innlagt ved vår døgnavdeling, følge enkelte pasientforløp og jobbe i tverrfaglig team. Vi har fokus på mentaliseringsbasert miljøterapi med recoveryorientert perspektiv.

Søkere til stillingen vil bli vurdert fortløpende.

Solli DPS jobber kontinuerlig med faglig utvikling, forskning og innovasjon. Blant annet har vi ledet et regionalt arbeid med å utforme Fremtiden DPS i Bergensregionen.
Vi satser også på forskning, og har flere pågående forskningsprosjekt på generalisert angstlidelse og trening for psykose , i tillegg har vi flere publikasjoner. Vi utvikler en nasjonal digital løsning for ferdighetstrening og simulering i selvmordsforebygging, og et eMestrinsprogram for arbeidsrettet behandling. Vi har flere prosjekt i gang for å øke kvaliteten på behandling gjennom evaluering og pasientfeedback.
Solli DPS har et særskilt fokus på kvalitet og miljø, og vi er ISO-sertifiserte på begge disse to viktige områdene.

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter
 • Somatisk utredning og avklaring
 • Medikamentkartlegging
 • Følge opp pasienter om er inneliggende ved vår døgnavdeling
 • Ulike vurderinger i samarbeid med spesialist ved avdelingen
 • Oppfølging/ innhenting av informasjon fra andre helsetjenester ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, avlagt embetseksamen og vente på turnustjeneste
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Fordel med kjennskap til DIPS og MEONA, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 •  Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • 100 % stilling
 • Veiledning ut ifra behov
 • Arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 10 502
E-post: lina.thorsnes.egeland@solli.no
Navn: Agnethe Tveraabak
Tittel: Overlege
Telefon: 55 61 82 00
E-post: agnethe.tveraabak@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun