Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet Sykehus Kristiansand har ledig stilling for lege. Leger som er i gang med spesialisering ev. har ønsker om å kombinere arbeidet i HABU med annet arbeid i BUA (barne- og ungdomsavdelingen) eller kommune, ev. om du ønsker deltidsstilling kan også søke. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale. Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

HABU er en av seks enheter i BUA og ligger i nær tilslutning til denne. HABU har ansvar for å gi tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge 0-18 år med medfødt og ervervet hjerne skade, nevrologiske utviklingsforstyrrelser, syndromer, nevromuskulære sykdommer og autismespekterforstyrrelser. Enheten har ansvar for tverrfaglig oppfølgingsprogram for nyfødte i risiko for utviklingsavvik.  Det tverrfaglige teamet består foruten lege, av fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, psykolog, vernepleier, pedagog og sekretærstøtte. I dag har HABU to faste overleger i full stilling.

Legearbeidet innebærer diagnostikk, medisinsk oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Legene har i tillegg faste faglige møter med barnenevrologer v/HABU Arendal og med barneleger i avdelingen. Det foregår et utstrakt klinisk samarbeid med 3.linjetjenesten gjennom felles klinikker (muskelklinikk, ortopedi, genetikk). I tillegg samarbeider HABU tett med 1.linjetjenesten.   

Leger i HABU gis muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og deltagelse på faglige møtearenaer regionalt og nasjonalt.

Leger i HABU arbeider dagtid og har fleksitidsordning.  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20 (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Alle søkere bes vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.

Sørlandet sykehus ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 


Arbeidsoppgaver
 • Utredning (medisinsk diagnostikk, differensialdiagnostiske vurderinger)
 • Oppfølgingsarbeid overfor barn/unge og foreldre
 • Rådgivning/veiledning/undervisning overfor kommunale samarbeidspartnere.
 • Lege vil ha hovedtilhørighet i et team, men kan også få oppgaver i forhold til andre barn og familier fra andre team 
 • Delta i enhetens interne og eksterne kursvirksomhet.

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Spesialist eller påbegynt relevant spesialitet 
 • Ønskelig med erfaring målgruppen.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Førerkort.

Personlige egenskaper
 • Trives med både selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Interesse for FOU-arbeid.
 • God muntlig formidlingsevne og skriftlig framstilling 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Et spennende tverrfaglig arbeid med barn/ungdom og familier.
 • Dagarbeid og fleksitidsordning.
 • Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • For lege som ikke er spesialist tilbys veiledning og tilrettelegging for spesialisering.
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Utdanningspermisjon for spesialister i tråd med gjeldende regelverk.  
 • Enheten kan være behjelpelig med bolig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Habiliteringstjenesten for barn og unge
Kontaktperson
Navn: Randi Damgård
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 07 43 92
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image