Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?

Klinikk psykisk helsevern er en av de største klinikkene i helseforetaket. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Vi har faste stillinger ledig for lege i spesialisering i voksenpsykiatri. Vår klinikk dekker hele dette utdanningsløpet.

Klinikken har en rekke muligheter for fordypningstjeneste innen områder som alderspsykiatri, gruppeterapi, liaison, sikkerhetspsykiatri og spiseforestyrrelser. Vi kan også legge til rette for spesialistforløp som inkluderer fordypning i barne- og ungdomspsykiatri og rusmedisin.

Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs og ulike kompetansehevende tiltak. Som LIS får du tilbud om individuell psykoterapiveiledning innen psykodynamisk eller kognitiv terapi i henhold til spesialiseringsreglene, i tillegg til gruppeveiledning innen de samme områdene.

Er du interessert i forskning?

Det er solide forskningsmiljøer innen alderpsykiatri og demens, rus, psykose, angst og affektive lidelser. Det er et godt samarbeid både mot  Universitetetene i Stavanger og Bergen. Dersom du har interesse av og ønsker det så legger vi til rette for å delta i forskningsprosjekter med mulighet for å oppnå en PhD.

* Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til overlegestilling

* Vi oppfordrer fastleger som trenger sykehustjeneste (ALIS ordning) til å søke

* Er du i LIS1 forløp og ønsker fast stilling innen psykiatri ansetter vi også frem i tid

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må lastes opp i CV på søkeportalen.  

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling: Arbeide i tverrfaglige team med vurderinger, utredning, diagnostisering og rehabilitering
 • Deltagelse i vaktordning med tilstedevakt
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Delta i felles veiledning, og bidra med egen kompetanse i internundervisning
 • Bistå annet fagpersonell med nødvendig medisinskfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon som lege
 • Norsk LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Gjerne klinisk erfaring fra psykisk helsevern 
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Like varierte utfordringer og ha gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer tydelig og forstålig ovenfor pasienter, pårørende, kollegier og samarbeidspartnere
 • Fleksibel, men også strukturert og målrettet
 • Punktlig og pålitelig
 • Bidra til positivt og kollegialt godt miljø
 • Tilpasningsdyktig og ansvarsbevisst 

Vi tilbyr

 • Årlig rekrutteringstillegg på kr. 50.000,-
 • Lønn etter gjeldende tariffer
 • Gode muligheter for å bli konstituert overlege
 • Individuell utdanningsplan
 • Ukentlig veiledning, undervisning og lesetid
 • Høyt faglig nivå, trivelig arbeidsmiljø 
 • Faglig og personlig utvikling
 • Ansvarsfullt arbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • God pensjonsordning - KLP
 • Yrkesskade-, gruppeliv- og tjenesteforsikring
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel)

Mangfolderklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jørn Andrè Kårstad Idsal
Tittel: Avdelingssjef Affektiv og psykose
Telefon: +47 91139655
E-post: jorn.andre.karstad.idsal@sus.no
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: Faglig rådgiver medisin
Telefon: +47 90998510
E-post: kjetil.hustoft@sus.no
Navn: Kirsti Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege Stavanger DPS
Telefon: +47 97062980
E-post: kirsti.hansen@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image