Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Rehabiliteringsklinikken ved St. Olavs hospital har ledig 1 års vikariat for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra januar 2024. Vikariatet kan være aktuell for erfaren LIS. 
Rehabiliteringsklinikken driver avansert utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering, i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet, til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade.

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis. Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter, doktorgrad- og mastergradsarbeider.

Klinikken består av tre avdelinger: Avdeling for ervervet hjerneskade, Avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder. Oppstartssted avtales nærmere.

Vi søker engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til vår klinikk. Vi ønsker lege som er motivert for å være med å videreutvikle og forme utrednings- og behandlingstilbudet for våre pasienter og som bidrar til fokus på fagutvikling, undervisning og forskning. Du vil jobbe i et aktivt og stimulerende tverrfaglig miljø. Du må ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og rehabilitering av pasienter i Rehabiliteringsklinikken.
 • Deltakelse i tverrfaglig team både i møtevirksomhet og i gruppetilbud til pasienter.
 • Supervisjon og veiledning av LIS.
 • Vurdering av henvisninger.
 • Delta i avdelingens uketjeneste for medisinstudenter.
 • Deltakelse i klinikkens til enhver tid gjeldende vaktordning, og andre overlegeoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering/erfaren LIS
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for rehabilitering

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kan bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Et aktivt, engasjert og stimulerende tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Margrethe Almås Sørhøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 414 23 294
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
100% vikariat ved Rehabiliteringsklinikken
Edvard Griegs gate 8
7030 Trondheim