Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingene
Vi søker nye selvstendig næringsdrivende fastleger for snarlig oppstart på Ringvoll. Ringvoll Helse har per i dag plass til 3 fastleger i romslige lokaler. Det er per i dag tilsatt erfarne vikarer som betjener lister uten lege. 

Ringvoll ligger i underkant av 45 minutter fra Oslo med bil. 
Listetaket er per i dag på 800 pasienter. 
Kontoret vil fra 01.10.2023 gå over til Hove Total journalsystem. 

Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS tilskudd.

Kommunen har praktisert økt basistilskudd for fastlegene fra august 2022. Ta kontakt for nærmere opplysninger om vår kommunale ordning rundt økt basistilskudd for fastlegene. 

Oppstart etter avtale for den som vil overta hjemmel som fastlege.

Listetak er i dag på 800 pasienter.
Det er per i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen/hjemlene.

Stillingene lyses ut som selvstendig næringsdrift, og vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 

Arbeidsoppgaver
 • oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
 • deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Det er per dags dato ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen.
 • kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær
Lege som tildeles fastlegehjemmel må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
 • lege i spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin.
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlige egenskaper
 • positiv og fleksibel, og som kan bidra til å skape et godt miljø
 • gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo 
Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, samt personlig egnethet og samarbeidsevner. 

Vi tilbyr
 • ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering
 • faglig fellesskap og hyggelige kolleger
 • faglig oppdatering og videreutvikling
 • dyktige helsesekretærer
 • rett til refusjon fra Helfo
Kontaktinformasjon
Jan Børre Johansen, leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg herunder attester/tjenestebevis må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Godkjent politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må framlegges før tiltredelse. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
Ringvoll
1827 HOBØL