Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om enheten
Er du interessert i allmennmedisin, og kunne tenke deg praksis og gode inntjeningsmuligheter nær Oslo? 

Mysen legesenter er lokalisert midt i Mysen sentrum med trivelige lokaler og umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Det er cirka 50 minutters reisevei fra Oslo med tog. Legesenteret er veletablert, med erfarne og hyggelige kolleger og gode rutiner.

Legesenteret har i dag fem fastlegehjemler, en Lis-1, og dyktige helsesekretærer. Vi utvider nå vårt kollegium med en nyopprettet fastlegehjemmel. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger. De øvrige fastlegene ved legesentret er alle selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune.

Forskrift om fastlegeordningen og ellers gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og ALIS-tilskudd. Erfarne veiledere jobber på kontoret og er klare for nye oppgaver.

Om stillingen
Fastlegehjemmelen er i utgangspunktet etablert for selvstendig næringsdrift med kontorer og utstyr som er klart til bruk. Overgangsordning med fast lønn i inntil 2 år kan vurderes. 
Det er vederlagsfri inngang, og kommunen har inntil videre kommunal ordning med økt basistilskudd.

Det dekkes basistilskudd for 500 pasienter ved oppstart, selv ved færre pasienter på listen. Det vil derfor være gode muligheter for meget god inntjening fra første arbeidsdag. Listetak settes etter nærmere avtale.

 Vilkår om daglig drift inngås etter partenes rammeavtaler. Stillingen gir rett til refusjon fra Helfo. 

Arbeidsoppgaver
 • oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
 • deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. For tiden ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen, men det er muligheter for det hvis man ønsker det.
 • kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær
Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
 • spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin 
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Søkere i gammelt spesialiseringsløp er også velkomne til å søke.

Personlige egenskaper
 • positiv og fleksibel
 • bidra til å skape et godt miljø
 • strukturert og ansvarsbevisst
 • tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo
Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, samt personlig egnethet og samarbeidsevner. 

Vi tilbyr
 • ALIS-avtale for lege under spesialisering
 • ALIS-tilskudd 
 • faglig fellesskap og hyggelige kolleger
 • faglig oppdatering og videreutvikling
 • dyktige helsesekretærer
 • WebMed journalsystem med hjemmekontorløsning 
 • rett til refusjon fra Helfo
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen, kan du kontakte:
Jan Børre Johansen, leder ved legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
 
Bente F. Løken, Mysen legesenter
Mobil: 926 99 444
E-post: bentefloken@gmail.com

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg herunder attester/tjenestebevis må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på telefon75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Godkjent politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må framlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Navn: Bente F Løken
Tittel: Mysen legesenter
Telefon: 92699444
E-post: bentefloken@gmail.com
Arbeidssted
Jernbanegata 11b
1850 MYSEN