Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vi søker nå en selvstendig næringsdrivende fastlege til Helsehuset fastlegekontor i Askim. 

Er du interessert i allmennmedisin og kunne tenke deg allmennpraksis med gode inntjeningsmuligheter og rimelige driftsutgifter nær Oslo? Helsehuset fastlegekontor har en ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Listestørrelse er per i dag på ca 1200, og er per i dag betjent av vikar. Dette er et kommunalt drevet legesenter med svært god standard på lokaler og utstyr. Legesenteret har fire fastleger, 1 Lis-1 og erfarne helsesekretærer. To av legene er kommunalt ansatt, og legesenteret benytter Pridok journalsystem.

Senteret er beliggende i det som tidligere var Askim sykehus, i nye og moderne lokaler. I samme bygning har vi Helsehuset (KAD, palliativ enhet og korttidsrehab.), Indre Østfold legevakt, kardiolog avtalespesialist, samt BUPP,  SMP, DPS,  og laboratoriet tilhørende Sykehuset Østfold. Senteret ligger meget sentralt i Askim, har gode parkeringsmuligheter og ligger i gangavstand fra offentlige transportmidler som tog og buss.

Hjemmelen driftes per i dag av erfaren selvstendig næringsdrivende vikar, og vil være ledig fra 1. oktober 2023 Per i dag er det satt et listetak på 1200 pasienter.

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS-tilskudd.

Det er gode mulighet for ekstra arbeid ved legevakten, både ordinær legevakt og kjørelegevakt. Per i dag har Helsehuset fastlegekontor i samarbeid med KAD, og har også et ansvar for å betjene AMK-akuttradio på dagtid etter egen liste fordelt mellom legene.

Arbeidsoppgaver
 • oppgaver og ansvar som fastlege i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
 • deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Det er for tiden ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen.
 • kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær
Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeid med de andre legene.

Kvalifikasjoner
 • lege med norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
 • være i spesialisering eller være spesialist i allmennmedisin
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team, og være faglig engasjert
 • fleksibel og positiv
 • trives med et høyt arbeidstempo
 • strukturert og ansvarsbevisst
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid
 • dyktige helsesekretærer
 • faglig fellesskap og hyggelige kolleger
 • et lærerikt miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • ALIS-avtale tilbys for lege under speialisering
 • rett til refusjon fra Helfo
Kontaktinformasjon
Jan Børre Johansen, enhetsleder
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg herunder attester/tjenestebevis må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Godkjent politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må framlegges før tiltredelse. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
Sykehusgata 2
1807 ASKIM