Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nordre Follo kommune søker etter ny fastlege ved Trollåsen legesenter.

Det lyses nå ut hjemmel som næringsdrivende fastlege ved Trollåsen legesenter. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med fem fastlegehjemler og seks leger som jobber her. Fire av legene er spesialister i allmennmedisin, og det er et populært legesenter med god pasienttilgang og funksjonelle lokaler. Listelengden på aktuell hjemmel er på 1050 pasienter.

Det jobber seks helsesekretærer ved senteret fordelt på til sammen fire årsverk.

Legesenteret ligger på Trollåsen med nærhet til kollektivtransport, butikker og boligområder. Det er gode parkeringsmuligheter ved legesenteret og ansatte har egen parkering. Senteret er et AS (aksjeselskap hvor hver av legene har lik eierandel).

Arbeidsoppgaver
Du skal utføre allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, med praksis som selvstendig næringsdrivende
Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver

Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege 
  • gjennomført turnustjeneste/LIS-1
  • flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt miljø
  • et engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
  • evne til å jobbe strukturert og målrettet, kan jobbe selvstendig og drive privat praksis
Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, kollegial samarbeidsevne og personlig egnethet. Ved Trollåsen legesenter jobber vi tett sammen som et team, vi ser etter deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette teamet.

Vi tilbyr
Trollåsen legesenter har et godt arbeidsmiljø med erfarne leger og helsesekretærer. Vi har funksjonelle lokaler til fastlege drift med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis. Legesenteret har blant annet EKG, BT for 24 timers måling, velutstyrt laboratorium, utstyr til kryoterapi, eget GU-rom og egen småkirurgisk stue.

Legesenteret ligger nært andre helseaktører som det er godt samarbeid med.

Legekontoret er organisert som et AS.

Vi bruker CGM – Allmenn som EPJ-system.

Nordre Follo er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og det er gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin. Ved å tiltre i stillingen ved Trollåsen legesenter vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunene har kommet langt i ALIS-oppfølgningen og har også ansatt egen ALIS-koordinator. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte. Ved behov for en veileder under utdanning vil det være en spesialist ved Trollåsen legesenter.

Det er 65 fastleger i Nordre Follo kommune fordelt på 13 legekontorer, hvorav ett er kommunalt fastlegekontor. Kommunale legeoppgaver som sykehjem og KAD samt helsestasjon for barn og ungdom ivaretas av de kommunalt ansatte legene. Legene i næringsdrift er derfor ikke tilpliktet annet allmennmedisinsk arbeid.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sivert Eggesvik
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 97 54 54 01
E-post: eggesvik@trollasenlegesenter.no
Navn: David Johnstone Sørensen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 970 96 017
E-post: david.sorensen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Trollåsen Legesenter
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN